Наруџбенице

  • Одржавање касетних клима, топлотне пумпе, подстанице, клима уређаја и зидних клима уређаја у објектима Културног центра Новог Сада

  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Obrazac ponude