Programski prostori

 

Programska delatnost Kulturnog centra Novog Sada se realizuje, u prostorima Kulturnog centra:

klubu „Tribina mladih“ (književni program i druge tribine, „parket“ program – filozofska tribina, muzièki program – Jazz klub, javna prezentacija radionica, Art sinema program …),

 

 

velikoj sali Kulturnog centra (filmski, scenski i muzički program),

 

 

u Likovnom salonu Kulturnog centra (izložbe likovnih umetnika mlade generacije),

 

 

 

Malom likovnom salonu (izložbe likovnih umetnika i likovnih umetnika primenjenih umetnosti, prodajna galerija).

 

mali likovni salon

 

U zavisnosti od sadržaja i uslova koje je neophodno obezbediti za realizaciju pojedinih programa i projekata, Kulturni centar Novog Sada realizuje programe i u prostorima drugih organizacija i institucija kulture – pozorišne dvorane, galerije, kao i u otvorenim prostorima – gradski trgovi, dvorišta, Petrovaradinska tvrðava …