Редакције

редакција ликовног програма

ТАТЈАНА НОВАКОВИЋ ОСТОЈИЋ – уредник ликовог програма и уредник програма у Ликовном салону тел. (021) 529 235…..имејл: likovni.salon@kcns.org.rs КСЕНИЈА ЧОБАНОВИЋ – дизајнер и уредник ликовног програма у Клубу “Трибина младих” tel. (021) 528-972…..имејл: ksenija.cobanovic@kcns.org.rs МАЈА ЕРДЕЉАНИН, уредник програма у Малом ликовном салону Мали ликовни салон – тел. (021) 525 120…..имејл: maja.erdeljanin@kcns.org.rs, mls@kcns.org.rs

редакција књижевног програма

НЕДЕЉКО МАМУЛА– уредник књижевног програма тел. (021) 524-584…..имејл: kckultura@gmail.com, tribine@kcns.org.rs

уредник говорног програма

ЂОРЂЕ СЛАДОЈЕ– уредник говорног програма тел. (021) 524-584

издавачка делатност

АЛЕН БЕШИЋ– уредник Часописа за књижевност и уметност ПОЉА тел. (021) 524-584…..имејл: casopispolja@gmail.com, polja@neobee.net

редакција музичког програма

ВЕСНА КАЋАНСКИ– уредник музичког програма и Новосадског Џез Фестивала тел. (021) 527-852…..имејл: music@kcns.org.rs , vesna.kacanski@kcns.org.rs, jazzlitt@eunet.rs

редакција сценског програма

СИМОН ГРАБОВАЦ– уредник сценског програма и Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра – ИНФАНТ тел. (021) 423-770 …..имејл: infantfestival@gmail.com, simon.grabovac@kcns.org.rs

редакција филмског програма

ЂОРЂЕ КАЋАНСКИ – уредник филмског програма и фестивала европског филма EURO-IN FILM тел. (021) 528-346…..имејл: filmkcns@gmail.com