Agora

RAT U SIRIJI, GODINA SEDMA

RAT U SIRIJI, GODINA SEDMA Autor: Nemanja Starović, istoričar Građanski rat u Siriji predstavlja svakako najtragičniju posledicu previranja koja je početkom…

KNEZ PAVLE KARAĐORĐEVIĆ (1893-1976)

KNEZ PAVLE KARAĐORĐEVIĆ (1893-1976) Autor: msr Srđan Graovac, istoričar Aristokrata duha, aristokratski intelektualac, intelektualni aristokrata, tvorac čuvenog „Beograda…

Monteskjeov koncept podele vlasti

Monteskjeov koncept podele vlasti Autor: Lazar Slepčev Klasifikacija državnih uređenja, za Monteskjea je bio samo jedan od…

BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE – OGANJ SRPSKE KNJIŽEVNE MISLI

BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE – OGANJ SRPSKE KNJIŽEVNE MISLI Autor: Jovanka Simić, novinar…

Svetske ekonomske krize – pojam, cikličnost krize, uzroci nastajanja, tipovi krize, sanacija i istorijski pregled

Svetske ekonomske krize – pojam, cikličnost krize, uzroci nastajanja, tipovi krize, sanacija i istorijski pregled Drugi deo Autor: Bogdan Kukić…

Njegoš – Viteški vladar Crne Gore i pesnik kosovskog zaveta

Njegoš – Viteški vladar Crne Gore i pesnik kosovskog zaveta Autori: Milovan Balaban, istoričar i Fata Eganović, filolog   Gotovo da…

ZAVIČAJNA KULTURA DANAS

Zavičajna kultura danas Autor: Nenad Ćaćić   Kultura je jedan izuzetno složen pojam koji je od Cicerona do nas danas…

POKUŠAJ REFORME I VELIKA PRONEVERA U MATICI SRPSKOJ

POKUŠAJ REFORME I VELIKA PRONEVERA U MATICI SRPSKOJ Autor: Ljiljana Dragosavljević Savin Matica srpska je najstarija srpska kulturno-naučna institucija,…

UBISTVO KRALJA ALEKSANDRA PRVOG U MARSEJU 1934. GODINE

UBISTVO KRALJA ALEKSANDRA PRVOG U MARSEJU 1934. GODINE Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar U proteklih stotinu godina, tri politička ubistva,…

Balkan u mreži protivrečnih interesa

Balkan u mreži protivrečnih interesa Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Da li je predstojeći prijem Crne Gore u NATO istinsko zaokruživanje „crnogorske…

GEOPOLITIKA JEZIKA U PROCESU FORMIRANJA IDENTITETA SINTETIČKIH NACIJA

GEOPOLITIKA JEZIKA U PROCESU FORMIRANJA IDENTITETA SINTETIČKIH NACIJA Autor: Ljubiša Despotović Iako često zamagljivana, prećutkivana ili pak naprosto zaboravljana,…

Svetske ekonomske krize-pojam, cikličnost krize, uzroci nastajanja, tipovi krize, sanacija i istorijski pregled

Svetske ekonomske krize-pojam, cikličnost krize, uzroci nastajanja, tipovi krize, sanacija i istorijski pregled Prvi deo   Globalna ekonomska kriza je ekonomski…

Srpski i ruski vojnik u „Velikom ratu“

Srpski i ruski vojnik u „Velikom ratu“ Autor: dr Saša Marković, istoričar   Istoriografija „Velikog rata“ 1914 – 1918, aktuelna u…

Tolstoj – tragični div iz Jasne Poljane

Tolstoj – tragični div iz Jasne Poljane autor: Milovan Balaban, istoričar Književna dela i životni put Lava Nikolajeviča…

Sistem obrazovanja u Rusiji

Sistem obrazovanja u Rusiji Autor: dr Irina A. Vasiljev (Obrazovani deo stanovništva jedne zemlje je jedan od…