Agora

Oblici državnog uređenja i njihov filozofski temelj

Oblici državnog uređenja i njihov filozofski temelj Autor: Lazar Slepčev Ne postoji nijedan valjan razlog da se ne složimo sa Aristotelovom…

Svetska kriza i njene posledice

Svetska kriza i njene posledice Autor: Milorad Vukašinović Svetska ekonomska i finansijska kriza je događaj od epohalnog značaja u…

POLITIČKI PORTRET NIKOLE PAŠIĆA, OCA SRPSKOG PARLAMENTARIZMA

POLITIČKI PORTRET NIKOLE PAŠIĆA, OCA SRPSKOG PARLAMENTARIZMA Autor: msr Srđan Graovac Sagledavajući prošlost moderne srpske države kroz biografije njenih…

Kulturološko stanje u Vojvodini u toku prisajedinjenja sa Srbijom

Kulturološko stanje u Vojvodini u toku prisajedinjenja sa Srbijom Autor: Stevan Babić Sažetak: U osnovi političko-geografske povezanosti dve regije u velikoj…

Važnost multikulturalizma u zapadnoj Bačkoj

Važnost multikulturalizma u zapadnoj Bačkoj Autor: Divna Dodić Zapadnobački okrug nalazi se između 45° i 46° severne geografske širine, odnosno 19°…

U susret stogodišnjici prisajedinjenja – ekonomski pogled

U susret stogodišnjici prisajedinjenja – ekonomski pogled Autor: Miloš Marinković Ime Vojvodina se na različite načine doživljavalo tokom XX…

KONCEPT SRPSKE VOJVODINE DR NIKOLE MILUTINOVIĆA

KONCEPT SRPSKE VOJVODINE DR NIKOLE MILUTINOVIĆA Autor: dr Miloš Savin Nikola Milutinović je rođen 26. januara 1879. godine u Pančevu. Njegova…

NOVOSADSKA REZOLUCIJA 1932.

NOVOSADSKA REZOLUCIJA 1932.   Autor: prof. dr Saša Marković Jugoslovenska država nije uspela da kroz parlamentarnu borbu, u prvih deset godina…

Jugoslavija – realizacija nacionalne ideje ili napuštanje srpskog mita

JUGOSLAVIJA – REALIZACIJA NACIONALNE IDEJE ILI NAPUŠTANJE SRPSKOG MITA   Autor: Milovan Balaban   Mit, kako to neki zovu, ili pravilnije…

Jugoslavija – realizacija nacionalne ideje ili napuštanje srpskog mita

Jugoslavija – realizacija nacionalne ideje ili napuštanje srpskog mita   Autor: Milovan Balaban   Mit, kako to neki zovu,…

Začetak ideje o hrvatskom istorijskom i državnom pravu – istorijski uzrok operacije “Oluja”

Začetak ideje o hrvatskom istorijskom i državnom pravu – istorijski uzrok operacije “Oluja” Autor: ​​​​​​​Msr Ognjen Karanović, istoričar ​„Naša Oluja nikada ne prestaje…!“ Nakon…

POLITIČKI MITOVI LIBERALIZMA :  SLOBODA, MOĆ I NEJEDNAKOST

POLITIČKI MITOVI LIBERALIZMA :  SLOBODA, MOĆ I NEJEDNAKOST Autor: Ljubiša Despotović Sve velike političke ideologije Moderne nastale su…

POLITIČKI I KULTURNI ŽIVOT SRBA U HABZBURŠKOJ MONARHIJI OD SABORA 1790. DO REVOLUCIJE 1848. GODINE

POLITIČKI I KULTURNI ŽIVOT SRBA U HABZBURŠKOJ MONARHIJI OD SABORA 1790. DO REVOLUCIJE 1848. GODINE  Autor: Ljiljana Dragosavljević Savin   Politički…

OPERACIJA OLUJA – SEĆANJA I OPOMENE

OPERACIJA OLUJA – SEĆANJA I OPOMENE Autor: msr Srđan Graovac, istoričar Jednom je naš veliki pisac Dobrica Ćosić kazao da je…

Suton srpskog liberalno-opozicionog pokreta u Vojvodini

Suton srpskog liberalno-opozicionog pokreta u Vojvodini Autor: dr Miloš Savin, istoričar   Srpska opoziciona sloga bila je neophodna pred nastupajuće jesenje…