Agora

Car Nikolaj II Romanov – mladost i vladavina do 1905. godine. Uzroci propasti Rusije 1917. godine

Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar   Ako sam ja smetnja za sreću Rusije i ako me sve društvene sile koje su sada na…

Politička geografija Fridriha Racela

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Fridrih Racel (1844-1904) osnivač je antropogeografije, otac političke geografije i preteča geopolitike…

Evropa, kraj 19. i početak 20. veka, skica za jednu istoriju dominacije i propadanja

Autor: prof. dr Ljubiša Despotović   Devetnaesti vek produžio je svoje trajanje, prema mišljenju nekih istoričara, i preko formalne…

Interesne grupe u turizmu i oblici njihove saradnje

Autor: dr Dunja Demirović   Turistička kretanja (putovanja) predstavljaju društveno ekonomsku pojavu koja se zasniva na potrebama ljudi da privremeno promene mesto prebivališta.

Bregalnička bitka 1913. godine; zaboravljeno junaštvo srpskih vojnika

Autor: Msr Srđan Graovac, istoričar   Zauzimanjem bugarskih štipskih položaja u sumrak 8. jula 1913. godine srpska vojska je pobedonosno završila odlučujuću bitku…

Marko Kraljević – od istorijske ličnosti do epskog junaka

Autor: doc. dr Boris Stojkovski   Kraljević Marko je, bez sumnje, osoba koja zauzima prvo mesto među epskim junacima srpskog naroda, isto tako…

Mađarska četrdesetosmaška stranka i njena saradnja sa srpskim radikalima u južnoj Ugarskoj

Autor: dr Miloš Savin, istoričar Srpske građanske političke stranke na području južne Ugarske u drugoj polovini XIX i…

Politika zaštite životne sredine u EU

Autor: dr Jelena Todorović Lazić Politika zaštite životne sredine na nivou Zajednice pre 1973. godine, postojala je samo u tragovima. Danas…

Prvi teretni voz iz Kine za Srbiju označio početak nove uloge naše zemlje u geopolitičkom, privredno-ekonomskom i kulturnom smislu

Autor: Predrag Đuranović, dipl. inž. 24.10.2019 teretni voz kineske kompanije „China Railway Express“ stigao je na železničku stanicu Novi Beograd sa…

Anica Savić Rebac – Stella Rossa srpske poezije

Autor: msr Ljiljana Dragosavljević Savin,  istoričar   Ovo činim iz uverenja i u punoj lucidnosti intelekta i volje.

Teodor Kračun – ikonopisac i majstor baroka

Autor: Jovanka Simić, novinar   Istoriografija srpske umetnosti upamtila je Teodora Dimitrijevića i pod imenom Kračun (Kračunović) Teodor,  istovremeno ga svrstavši među…

O jednom pomenu Petrovaradina u vizantijskim izvorima

Autor: doc. dr Boris Stojkovski   Petrovaradinska tvrđava, Gibraltar na Dunavu, predstavlja jedno od najznačajnijih utvrđenja na celokupnom toku reke Dunav.

Peko Dapčević – oslobodilac Beograda 1944. godine

Autor: Msr Ognjen Karanović, istoričar   Peko Dapčević (Ljubotinj, kod Cetinja, 25. jun 1913 — Beograd, 10. februar 1999), učesnik Španskog…

LJUBOMIR DAVIDOVIĆ (1863-1940); Biografija protagoniste jugoslovenskog ujedinjenja

Autor: msr Srđan Graovac   Ljubomir Ljuba Davidović bio je srpski i jugoslovenski političar i državnik. Od 1912. godine bio je vođa Samostalne…

Izazov Evroazijske unije

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Posle traumatičnog istorijskog iskustva izazvanog završetkom Hladnog rata i posledičnim krahom sovjetske države, devedesetih godina…