Agora

Epidemija trbušnog i pegavog tifusa u Srbiji: slučaj zaboravljene francuske misije doktora Žobera 1915. godine

Autor: dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik   U istorijskoj nauci, posebno u vreme obeležavanja stogodišnjice Velikog rata (1914 – 1918), pisano je o…

Prvi veliki rat u Evropi i Srbi

Autor: prof. dr Ljubiša Despotović Druga germanska carevina Austrougarska, iako multietnička i multikonfesionalna,  sa starim oreolom velike sile, i skoro hiljadugodišnjim kontinuitetom postojanja,…

Car Stefan Dušan Silni – najmoćniji vladar srpskog srednjeg veka

Autor: prof. dr Boris Stojkovski     Stefan Uroš IV Dušan, srpski kralj (1331 – 1346) i car Srba i Grka (1346 –…

Iran kao regionalna sila i stub šiitskog islama

Autor: Milan Vukelić   Poslednjih meseci, jedno od najznačajnih pitanja u međunarodnim odnosima bio je sukob između SAD i Irana, koji je eskalirao…

Muslimani u Sremu u srednjem veku

Autor: Prof. dr. Boris Stojkovski, istoričar Kada su se Mađari naselili u Karpatski basen 895/896. godine pored mađarskih plemena sa njima je migrirao…

Geostrateško pitanje povezivanja Srbije i Crne Gore železnicom kroz istoriju izgradnje pruge

Autor: Predrag Đuranović, dipl. inženjer Počevši od prvih planova Srbije da se poveže sa Jadranskim morem preko turske teritorije, Crna Gora…

Srpski politički krugovi u Ugarskoj u doba Aponjijevog zakona

Autor: dr Miloš Savin, istoričar   Grof Albert Aponji je nesumnjivo jedna od najpoznatijih ličnosti ugarske/mađarske politike na prelasku iz XIX u XX…

Amelija Erhart

Autor: msr Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričar Došlo je vreme da žene preuzmu muške uloge, čak da se dohvate onoga što je i muškarcima…

Francuska i Zapadni Balkan: između strategije i nove metodologije

Autor: dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik Institut za političke studije Krajem aprila 2019. godine na sajtu Ambasade Francuske u Severnoj Makedoniji pojavila se…

Lirski i emotivni zamršaji Laze Kostića

Autor: Jovanka Simić, novinar Pesmu nad pesmama „Santa Maria della Salute“, koju mnogi smatraju najuzvišenijim rimama naše poezije, srpska lirika dobila je pre…

Tragovima sećanja: Francuska i posledice sloma Srbije 1915. godine

Autor: dr Aleksandra Kolaković   Kada pomislimo na francusko-srpske odnose u proteklih 180 godina, većinom dominira sećanje na najslavniji period, onaj u kome…

Globalna međurealnost

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Pokazalo se da je svetska ekonomska kriza od 2008. godine do danas bila okidač fundamentalnih promena u…

Oglašavanje i marketinška etika

Autor: Stevan Stojkov Ljudi vole da kupuju, ali ne vole da im se prodaje, jer niko ne voli da kupuje ono na šta…

Akademik Čedomir Popov – portret predsednika Matice srpske

Autor: Msr Ognjen Karanović, istoričar Čedomir Popov (Melenci, 15. mart 1936. godine – Novi Sad, 8. jun 2012.

Akademik Boško Petrović

Autor: Msr Srđan Graovac, istoričar Veliki Varadin, 20. januar 1915. godine – Novi Sad, 30. jun 2001. godine Predsednik Matice srpske,…