Agora

Pamćenje posle svedoka

Autor: Muharem Bazdulj Dve vesti su se pojavile u našim medijima u novembru mesecu, bez previše komentara.

Banatska republika 1918.

Autor: dr Miloš Savin, istoričar   Fenomen malih, kratkotrajnih, republika nastalih na teritoriji južne Ugarske, odnosno Vojvodine, tokom…

O republici i monarhiji

Autor: Lazar Slepčev, politički analitičar i filozof     Od kada se pojavila prva državna zajednica, pod ruku sa…

Rezolucija Informbiroa 1948. godine

Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar   Rezolucija Infirmbiroa 28. juna 1948. godine predstavljala je vrhunac krize u jugoslovensko-sovjetskim odnosima, koja se pojavila u…

Marko Ristić, nadrealista i prvi posleratni ambasador FNRJ u Francuskoj

Autor: dr Aleksandra Kolaković     Na početku, ključno pitanje jeste: ko je bio Marko Ristić? Kako…

Uspon Evrope: države, nacija, privreda

Autor: prof. dr Ljubiša Despotović   Uspon Evrope kao kontinenta sa kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka, građen je na nekoliko…

Vek Evrope: Od Baltika do Jadrana

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista   Britanac Halford Mekinder napisao je pre jedan vek studiju Demokratski ideali i stvarnost, koja…

Golda Meir – čelična dama Izraela

„Da bi bila uspešna, žena se mora mnogo više truditi od muškarca.“   Autor: msr Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričar…

Avram Mrazović – prosvetitelj i plemić

Autor: Jovanka Simić, novinar     Jedan od najznačajnijih srpskih prosvetitelja, Avram Mrazović, 1778. godine osnovao je  somborsku školu…

Odnosi Sovjetskog saveza i Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije 1943 – 1944. godine

Autor: msr Srđan Graovac, istoričar Prvo ratno putovanje Josipa Broza Tita u SSSR izvedeno je u najvećoj tajnosti.

Car Nikolaj II Romanov – vladavina od 1905. do 1917. godine; uzroci propasti Rusije 1917. godine

Autor: Msr Ognjen Karanović, istoričar Krajem 1904, pod Svjatopolk-Mirskim, nesposobnim da ubedi Nikolaja II da pruži ozbiljnije povlastice…

Suočavanje sa prošlošću – iskustva demokratskih društava, 2. deo

Autor: Danilo Koprivica, politikolog   Živimo u vremenu u kome značajan deo međunarodne javnosti očekuje od Srbije i od srpskog društva,…

Car Nikolaj II Romanov – mladost i vladavina do 1905. godine. Uzroci propasti Rusije 1917. godine

Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar   Ako sam ja smetnja za sreću Rusije i ako me sve društvene sile koje su sada na…

Politička geografija Fridriha Racela

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Fridrih Racel (1844-1904) osnivač je antropogeografije, otac političke geografije i preteča geopolitike…

Evropa, kraj 19. i početak 20. veka, skica za jednu istoriju dominacije i propadanja

Autor: prof. dr Ljubiša Despotović   Devetnaesti vek produžio je svoje trajanje, prema mišljenju nekih istoričara, i preko formalne…