Agora

Njegoš – Viteški vladar Crne Gore i pesnik kosovskog zaveta

Njegoš – Viteški vladar Crne Gore i pesnik kosovskog zaveta Autori: Milovan Balaban, istoričar i Fata Eganović, filolog   Gotovo da…

ZAVIČAJNA KULTURA DANAS

Zavičajna kultura danas Autor: Nenad Ćaćić   Kultura je jedan izuzetno složen pojam koji je od Cicerona do nas danas…

POKUŠAJ REFORME I VELIKA PRONEVERA U MATICI SRPSKOJ

POKUŠAJ REFORME I VELIKA PRONEVERA U MATICI SRPSKOJ Autor: Ljiljana Dragosavljević Savin Matica srpska je najstarija srpska kulturno-naučna institucija,…

UBISTVO KRALJA ALEKSANDRA PRVOG U MARSEJU 1934. GODINE

UBISTVO KRALJA ALEKSANDRA PRVOG U MARSEJU 1934. GODINE Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar U proteklih stotinu godina, tri politička ubistva,…

Balkan u mreži protivrečnih interesa

Balkan u mreži protivrečnih interesa Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Da li je predstojeći prijem Crne Gore u NATO istinsko zaokruživanje „crnogorske…

GEOPOLITIKA JEZIKA U PROCESU FORMIRANJA IDENTITETA SINTETIČKIH NACIJA

GEOPOLITIKA JEZIKA U PROCESU FORMIRANJA IDENTITETA SINTETIČKIH NACIJA Autor: Ljubiša Despotović Iako često zamagljivana, prećutkivana ili pak naprosto zaboravljana,…

Svetske ekonomske krize-pojam, cikličnost krize, uzroci nastajanja, tipovi krize, sanacija i istorijski pregled

Svetske ekonomske krize-pojam, cikličnost krize, uzroci nastajanja, tipovi krize, sanacija i istorijski pregled Prvi deo   Globalna ekonomska kriza je ekonomski…

Srpski i ruski vojnik u „Velikom ratu“

Srpski i ruski vojnik u „Velikom ratu“ Autor: dr Saša Marković, istoričar   Istoriografija „Velikog rata“ 1914 – 1918, aktuelna u…

Tolstoj – tragični div iz Jasne Poljane

Tolstoj – tragični div iz Jasne Poljane autor: Milovan Balaban, istoričar Književna dela i životni put Lava Nikolajeviča…

Sistem obrazovanja u Rusiji

Sistem obrazovanja u Rusiji Autor: dr Irina A. Vasiljev (Obrazovani deo stanovništva jedne zemlje je jedan od…

RADIKALNI ISLAM NA BALKANU

RADIKALNI ISLAM NA BALKANU Autor:  Ljubiša Despotović                  Geopolitičke promene koje su se desile nakon rušenja Berlinskog zida, nisu…

IZRAEL I PALESTINA – sto godina sukoba –

IZRAEL I PALESTINA – sto godina sukoba – Autor: Nemanja Starović Jevreji i Obećana zemlja Jevreji…

RUSKA SENKA NAD SRBIJOM, KROZ ISTORIJU I DANAS

RUSKA SENKA NAD SRBIJOM, KROZ ISTORIJU I DANAS Autor: msr Srđan Graovac, istoričar Veliki sultan Mehmed Osvajač je 29. maja 1453. godine…

Pobeda Donalda Trampa u SAD-u: istorijsko-kulturološki aspekti

Pobeda Donalda Trampa u SAD-u: istorijsko-kulturološki aspekti Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar   U proteklim mesecima, često smo bili svedoci…

Geopolitika postunipolarnog poretka

Geopolitika postunipolarnog poretka Autor: Milorad Vukašinović, publicista   Svet je danas više apsurdan nego siguran – napisao je pre nekoliko godina…