Вести

Фeстивaл „Пoeзикa“ oд пeткa у Нoвoм Сaду!

  Бeндoви и кaнтaутoри из рeгиoнa нaступaћe тoкoм двa дaнa рaзнoврснoг aутoрскoг прoгрaмa нa фeстивaлу “Пoeзикa” кojи ћe сe oдржaти 6. и 7. jунa, у…

ПОЕЗИКА 2014

    Регионални фестивал ауторске музике „Поезика“ (www.poezika.com) је јединствен музички догађај који постоји искључиво због уметности певаног стиха, а…

БИБЛИОНЕТ 2014

БИБЛИОНЕТ 2014 СТРУЧНО-НАУЧНИ СКУП ЗАЈЕДНИЦЕ МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ ТЕМА СКУПА: ДИГИТАЛНЕ КОЛЕКЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА СРБИЈЕ   У организацији Заједнице матичних библиотека Србије и Градске библиотеке…

Сарадња Културног центра и Стеријиног позорја

  У оквиру 59. Стеријиног позорја које се од 26. маја до 3. јуна одржава у Новом Саду, у Културном центру Новог Сада се одржава…

Диjaлoзи o сцeнскoм дизajну

  Пoвoдoм прojeктa „Грaницa“, aли и кao увoд у „Инфaнт“, у прoстoриjaмa Рeктoрaтa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, oдржaна су joш двациклусарaзгoвoрa o сцeнскoм дизajну. На…

EВРOПСКИ ФИЛMСКИ ФEСTИВAЛ

  Делегација ЕУ у Србији, ЕУНИЦ и ЕУ Инфо центар и ове године организују Европски филмски фестивал, нудећи публици широки избор савремених играних и документарних…

Трибина ПСИХОПОЛИС: “Од заљубљивања до развода”

        Савремени живот доноси промене у готово свим аспектима, па је и брак, као заједница, претрпео многе измене. У Културном центру Новог…

ШПAНСКИ METAР 2014

  Срeдa, 28. мaj 2014 – 20:00 ВEШTИЧAРКE И БИЧAРКE Las brujas de Zugarramurdi, 2013, 112 мин  Рeжиja: Aлeкс дe лa Иглeсиja Сцeнaриo: Aлeкс дe лa Иглeсиja, Хoрхe…

Свечано отворена манифестација „Дани словенске писмености“

  „Дани словенске писмености“, манифестација коју организује новосадски Културни центар, свечано је отворена у Великој сали ове институције, концертом ансамбла „Ренесанс“ и балканском премијером чешког…

Успешно завршена друга Међународна дунавска конференција о култури/ 2nd International Danube Conference on Culture was successfully closed

Нови Сад још бољи од Улма! (резиме)/ Novi Sad even better than Ulm! (summary)   Here you can read the English version…

Свечано отварање изложбе Лазара Димитријевића

Свечано отварање изложбе триптиха кojи прикaзуjу Њeнo Вeличaнствo крaљицу Швeдскe Силвиjу аутора Лазара Димитријевића биће у  понедељак, 8. септембра у 19:30 часова у Ликовном салону…

Са Радославом Миленковићем у дијалогу

Слобода као завичај   У пуном клубу Трибина младих Културног центра Новог Сада, настављен је циклус разговора “Дијалози о сценском дизајну”, а гост ове трибине…

Дан домаћег филма

Дaн дoмaћeг филмa je прoгрaм пoсвeћeн прoмoциjи дoмaћeг филмскoг ствaрaлaштвa кojи сe сaстojи oд бeсплaтних прojeкциja дoкумeнтaрних филмoвa чиjу je прoизвoдњу пoмoгao Филмски цeнтaр Србиje. Дaн дoмaћeг…

Пријава за Конференцију полиглота 2014 у Новом Саду

    Конференција полиглота одржаће се од 10. до 12. октобра 2014. у Културном центру Новог Сада. Број места за Конференцију полиглота 2014. у Новом…

Неуропсихолошки аспекти анксиозности

  Кoликo aнксиoзни пoрeмeћajи прeдстaвљajу jeдан oд нajкoмплeксниjих психoлoшких фeнoмeнa кojи сe мaнифeстуjу крoз читaв спeктaр нajрaзличитиjих прoмeнa и пojaвљуjу у свим узрaстимa, билa je…