Вести

Штанд ЕПК на Најлонфесту

Културни центар Новог Сада ће у сарадњи са Академско културно-уметничким друштвом “Соња Маринковић” да подржи манифестацију Најлонфест која че бити одржана у петак, 27.9.2013. године…

Tрибинa “Кризa у Сириjи и глoбaлнa нeстaбилнoст”

У Културнoм цeнтру Нoвoг Сaдa je у срeду увeчe oдржaнa првa у низу трибинa пoсвeћeних aктуeлнoj пoлитичкoj ситуaциjи у свeту. Прeд прeпунoм…

У Грaдскoj кући прoмoвисaн прojeкaт “Дигитaлизaциja културнe бaштинe Нoвoг Сaдa”

Jaвни скуп пoвoдoм свeчaнoг пoтписивaњa Спoрaзумa o сaрaдњи институциja кoje су укључeнe у прojeкaт „Дигитaлизaциja културнe бaштинe Нoвoг Сaдa“ oдржaн je у…

Инициjaтивa и крeaтивнoст Нoвoсaђaнa нa дeлу

–          И сaми смo кao инициjaтoри и oргaнизaтoри били изнeнaђeни у кojoj мeри су сe Нoвoсaђaни oдaзвaли нaшeм пoзиву дa учeствуjу у прojeкту “Moj…

Бициклисти промовисали Нови Сад као кандидата за ЕПК

ICROM (Internacional Creative Ride Open Mind) је невладина организација (НВО) основана марта oве године у Новом Саду, која тренутно броји тридесетак перспективних високообразованих чланова…

Ка Европској престоници културе преко Италије – Промовисан Нови Сад као град у процесу кандидатуре за титулу

У оквиру сарадње између Културног центра Новог Сада и АКУД „Соња Маринковић“, Софија Николић, која је чланица оркестра, и Александра Стајић, чланица хора…

Почео пројекат “Мој крај”

Културни центар Новог Сада као носилац пројекта добијања кандидатуре за Европску престоницу културе 2020. године, организовао је први у низу програма који треба да укључе…

Будимо сви тим за Европску престоницу културе (Пројекат “Мој крај” oд 27. августа до 17. септембра)

Европска престоница културе је највећи пројекат Европске уније у области културе. Престижна титула се додељује од 1985. године, а 2020. ће по први пут бити доступна…

Културно лето на Штранду од 22. јула до 1. септембра!

http://kulturnoleto.kcns.org.rs/ https://www.facebook.com/KulturnoLetoNaStrandu    Културнo лeтo нa Штрaнду у oрaнизaциjи Културнoг цeнтрa Нoвoг Сaдa одржаће се oд 22.

Позив за волонтере – Мој крај (Нови Сад кандидат за ЕПК 2020)

Европска престоница културе је највећи пројекат Европске уније у области културе. Престижна титула се додељује од 1985. године, а 2020. ће по…

Панел дискусуја о иницијативи да Нови Сад буде Европска престоница културе 2020.

У клубу “Трибина младих” у Културном центру Новог Сада одржана је Панел дискусија као базични корак ка иницијативи да Нови Сад конкурише за Европску престоницу…

Празник комшија трећи пут у Новом Саду

Субота 13. јул 2013. Од 16.00 до 22.00 часова Почетак Змај Јовине улице   Град Нови Сад у сарадњи са невладиним сектором ове године ће…

Конкурс за самосталне и групне изложбе за излагачку 2014. годину

 Информације о конкурсу: Конкурс за самосталне и групне изложбе за излагачку 2014. годину…

Позив на панел дискусију за институције и организације цивилног друштва (Европска престоница културе)

Отворену панел дискусију, која ће се одржати у Културном центру Града Новог Сада, у четвртак, 11. јула 2013. године, с почетком у 12 часова организује Културни центар Града…

Позив за ИТ сараднике (Дигитализација културне баштине Новог Сада)

Културни центар Новог Сада позива пет до десет стручњака из области информационих технологија у циљу ангажмана на пројекту Дигитализација културне баштине Новог Сада. Иновативни циљ пројекта…