Agora

Rezolucija Informbiroa 1948. godine

Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar   Rezolucija Infirmbiroa 28. juna 1948. godine predstavljala je vrhunac krize u jugoslovensko-sovjetskim odnosima, koja se pojavila u…

Marko Ristić, nadrealista i prvi posleratni ambasador FNRJ u Francuskoj

Autor: dr Aleksandra Kolaković     Na početku, ključno pitanje jeste: ko je bio Marko Ristić? Kako…

Uspon Evrope: države, nacija, privreda

Autor: prof. dr Ljubiša Despotović   Uspon Evrope kao kontinenta sa kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka, građen je na nekoliko…

Vek Evrope: Od Baltika do Jadrana

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista   Britanac Halford Mekinder napisao je pre jedan vek studiju Demokratski ideali i stvarnost, koja…

Golda Meir – čelična dama Izraela

„Da bi bila uspešna, žena se mora mnogo više truditi od muškarca.“   Autor: msr Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričar…

Avram Mrazović – prosvetitelj i plemić

Autor: Jovanka Simić, novinar     Jedan od najznačajnijih srpskih prosvetitelja, Avram Mrazović, 1778. godine osnovao je  somborsku školu…

Odnosi Sovjetskog saveza i Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije 1943 – 1944. godine

Autor: msr Srđan Graovac, istoričar Prvo ratno putovanje Josipa Broza Tita u SSSR izvedeno je u najvećoj tajnosti.

Car Nikolaj II Romanov – vladavina od 1905. do 1917. godine; uzroci propasti Rusije 1917. godine

Autor: Msr Ognjen Karanović, istoričar Krajem 1904, pod Svjatopolk-Mirskim, nesposobnim da ubedi Nikolaja II da pruži ozbiljnije povlastice…

Suočavanje sa prošlošću – iskustva demokratskih društava, 2. deo

Autor: Danilo Koprivica, politikolog   Živimo u vremenu u kome značajan deo međunarodne javnosti očekuje od Srbije i od srpskog društva,…

Car Nikolaj II Romanov – mladost i vladavina do 1905. godine. Uzroci propasti Rusije 1917. godine

Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar   Ako sam ja smetnja za sreću Rusije i ako me sve društvene sile koje su sada na…

Politička geografija Fridriha Racela

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Fridrih Racel (1844-1904) osnivač je antropogeografije, otac političke geografije i preteča geopolitike…

Evropa, kraj 19. i početak 20. veka, skica za jednu istoriju dominacije i propadanja

Autor: prof. dr Ljubiša Despotović   Devetnaesti vek produžio je svoje trajanje, prema mišljenju nekih istoričara, i preko formalne…

Interesne grupe u turizmu i oblici njihove saradnje

Autor: dr Dunja Demirović   Turistička kretanja (putovanja) predstavljaju društveno ekonomsku pojavu koja se zasniva na potrebama ljudi da privremeno promene mesto prebivališta.

Bregalnička bitka 1913. godine; zaboravljeno junaštvo srpskih vojnika

Autor: Msr Srđan Graovac, istoričar   Zauzimanjem bugarskih štipskih položaja u sumrak 8. jula 1913. godine srpska vojska je pobedonosno završila odlučujuću bitku…

Marko Kraljević – od istorijske ličnosti do epskog junaka

Autor: doc. dr Boris Stojkovski   Kraljević Marko je, bez sumnje, osoba koja zauzima prvo mesto među epskim junacima srpskog naroda, isto tako…