Agora

Islamizacija Evrope – mit ili stvarnost

Autor: Milan Vukelić[1] Apstrakt: Evropa se od svog nastanka suočavala sa brojnim turbulencijama poput ekonomskih kriza, demografskih problema, ideoloških…

Karakteristike i značaj klastera u turizmu

Autor: dr Dunja Demirović     Ako želite da putujete brzo, putujte sami. Ako želite da putujete…

Društveni i kulturni uticaj ideje o gradnji prvih pruga u Srbiji i Vojvodini

Autor: Predrag Đuranović, dipl. inž.     Prvu parnu lokomotivu konstruisao je Ričard Trevitik 1803. godine i nazvao je…

Pamćenje posle svedoka

Autor: Muharem Bazdulj Dve vesti su se pojavile u našim medijima u novembru mesecu, bez previše komentara.

Marko Ristić, nadrealista i prvi posleratni ambasador FNRJ u Francuskoj

Autor: dr Aleksandra Kolaković     Na početku, ključno pitanje jeste: ko je bio Marko Ristić? Kako…

Uspon Evrope: države, nacija, privreda

Autor: prof. dr Ljubiša Despotović   Uspon Evrope kao kontinenta sa kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka, građen je na nekoliko…

Vek Evrope: Od Baltika do Jadrana

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista   Britanac Halford Mekinder napisao je pre jedan vek studiju Demokratski ideali i stvarnost, koja…

Golda Meir – čelična dama Izraela

„Da bi bila uspešna, žena se mora mnogo više truditi od muškarca.“   Autor: msr Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričar…

Avram Mrazović – prosvetitelj i plemić

Autor: Jovanka Simić, novinar     Jedan od najznačajnijih srpskih prosvetitelja, Avram Mrazović, 1778. godine osnovao je  somborsku školu…

Car Nikolaj II Romanov – vladavina od 1905. do 1917. godine; uzroci propasti Rusije 1917. godine

Autor: Msr Ognjen Karanović, istoričar Krajem 1904, pod Svjatopolk-Mirskim, nesposobnim da ubedi Nikolaja II da pruži ozbiljnije povlastice…

Car Nikolaj II Romanov – mladost i vladavina do 1905. godine. Uzroci propasti Rusije 1917. godine

Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar   Ako sam ja smetnja za sreću Rusije i ako me sve društvene sile koje su sada na…

Politička geografija Fridriha Racela

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Fridrih Racel (1844-1904) osnivač je antropogeografije, otac političke geografije i preteča geopolitike…

Evropa, kraj 19. i početak 20. veka, skica za jednu istoriju dominacije i propadanja

Autor: prof. dr Ljubiša Despotović   Devetnaesti vek produžio je svoje trajanje, prema mišljenju nekih istoričara, i preko formalne…

Interesne grupe u turizmu i oblici njihove saradnje

Autor: dr Dunja Demirović   Turistička kretanja (putovanja) predstavljaju društveno ekonomsku pojavu koja se zasniva na potrebama ljudi da privremeno promene mesto prebivališta.

Bregalnička bitka 1913. godine; zaboravljeno junaštvo srpskih vojnika

Autor: Msr Srđan Graovac, istoričar   Zauzimanjem bugarskih štipskih položaja u sumrak 8. jula 1913. godine srpska vojska je pobedonosno završila odlučujuću bitku…