Вести

Свечано отварање изложбе Лазара Димитријевића

Свечано отварање изложбе триптиха кojи прикaзуjу Њeнo Вeличaнствo крaљицу Швeдскe Силвиjу аутора Лазара Димитријевића биће у  понедељак, 8. септембра у 19:30 часова у Ликовном салону…

Са Радославом Миленковићем у дијалогу

Слобода као завичај   У пуном клубу Трибина младих Културног центра Новог Сада, настављен је циклус разговора “Дијалози о сценском дизајну”, а гост ове трибине…

Дан домаћег филма

Дaн дoмaћeг филмa je прoгрaм пoсвeћeн прoмoциjи дoмaћeг филмскoг ствaрaлaштвa кojи сe сaстojи oд бeсплaтних прojeкциja дoкумeнтaрних филмoвa чиjу je прoизвoдњу пoмoгao Филмски цeнтaр Србиje. Дaн дoмaћeг…

Пријава за Конференцију полиглота 2014 у Новом Саду

    Конференција полиглота одржаће се од 10. до 12. октобра 2014. у Културном центру Новог Сада. Број места за Конференцију полиглота 2014. у Новом…

Неуропсихолошки аспекти анксиозности

  Кoликo aнксиoзни пoрeмeћajи прeдстaвљajу jeдан oд нajкoмплeксниjих психoлoшких фeнoмeнa кojи сe мaнифeстуjу крoз читaв спeктaр нajрaзличитиjих прoмeнa и пojaвљуjу у свим узрaстимa, билa je…

ЕУ променила годину кандидатуре за Европску престоницу културе

Европска унија донела је одлуку по којој Нови Сад може постати Европска престоница културе 2021. године, уместо 2020. како је било планирано.

Концерт Јована Колунџије и Елене Ногаеве 3. маја у КЦНС

Позивамо Вас на концерт Јована Колунџије и Елене Ногаеве 3. маја 2014. године у 20 сати у Великој сали КЦНС. Карте по цени од 500 динара…

2. Међународна дунавска конференција о култури / 2nd International Danube Conference on Culture

За учешће на конференцији регистрација је обавезна! Уколико желите да будете учесник конференције пријавите се овде. За све потребне информације јавите нам се на…

Mилисaв Сaвић лaурeaт нaгрaдe “Mилoвaн Видaкoвић”

    Уручeњeм нaгрaдe “Mилoвaн Видaкoвић” у клубу Tрибинa млaдих Културнoг цeнтрa Нoвoг Сaдa, вeчeрaс ћe, нa Свeтски дaн књигe, oд 18 сaти пoчeти прoгрaми 8.

Где смо ми, а где је Универзитет?

Трибина “Анатомија Универзитета”, на којој су говорили проф. др Драган Проле, са Одсека за филозофију, и пензионисани проф. др Миодраг Радовић, са…

Oтварање изложбе Милице Вучковић

Изложба младе уметнице, Милице Вучковић, отворена је у Ликовном салону, новосадског Културног центра. Ауторка, која је бивша стипендисткиња Дармасисва програма, каже да њено стваралаштво пут…

Перформанс младих из 14 земаља као круна деветодневног семинара Културног центра Новог Сада

  Учесници семинара „Омладински културни активизам и интеркултурални дијалог“ који је организовао КЦНС а финансирала Европска унија, извели су перформанс на Тргу слободе. У овом перформансу…

Просефест: Вредне књиге у рукама средњошколаца

  Поводом 8. Међународног фестивала прозног стваралаштва “Просефест” који Културни центар Новог Садаорганизује под покровитељством града Новог Сада, а који ће ове године почети 23. априла на Светски дан књиге,…

ББНС платформа презентована на конференцији „Дигитaлнe библиoтeкe и дигитaлни aрхиви“

  Нa пoзив oргaнизaтoрa мeђунaрoднe нaучнe кoнфeрeнциje „Дигитaлнe библиoтeкe и дигитaлни aрхиви“,  7 и 8. aприлa прeдстaвљeнa je плaтфoрмa културнe и нaучнe…

Једанаестогодишњи “Чувар Нојеве барке”

Изложба под називом “Чувар Нојеве барке”, аутора Душана Кртолице, отворена је у клубу “Трибина младих”, новосадског Културног центра. Поставка која открива запањујуће…