Održana tribina „Geopolitika Gruzije – Vaskrs države“

23/01/2019

Tribina „Geopolitika Gruzije – Vaskrs države“, održana je u sredu 23. januara u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Predrag Rajić, pravnik.

U kratkom osvrtu na istoriju 18. i 19. veka posle raspada istočnog i zapadnog kraljevstva, Rajić je podsetio da je Gruzija najpre potpala pod persijsku, a zatim pod tursku vlast. Kroz taj period pokušavala je da uspostavi saradnju sa Rusijom koja se na ovom prostoru pojavila u 18. veku kao nova sila na Kavkazu. Kako su i Rusi pravoslavne vere, Gruzini su u njima videli potencijalnog saveznika za borbu protiv zavojevača i inoveraca.

     – Teritorija današnje Gruzije potpala je pod rusku carsku vlast aneksijama u 19. veku, s tim što su te aneksije bile relativno dobrovoljno prihvaćene, jer su podrazumevale promenu vlasti u smislu da su imali zaštitu od Turaka i drugih zavojevača, što im je omogućavalo da razmišljaju o obnovi svoje države, jer Gruzini imaju postojanu, čvrstu i duboko ukorenjenu državotvornu svest – rekao je Rajić.

Međutim, to početno interesno savezništvo vremenom je bilo potisnuto, jer je vlast carske Rusije posmatrala Gruziju kao i druge kavkaske predele, tim pre što je u to vreme trajao gotovo pedesetogodišnji rat na Kavkazu, od 1817. do 1864. godine.

U 19. veku pod ruskom carskom vlašću usledilo je buđenje gruzijskog nacionalizma i nacionalističkih pokreta koje se ogledalo u porivu za stvaranje nacionalne države. Godine 1905. izbila je prva velika nacionalistička pobuna u Gruziji. Ona je ugašena, ali je sve do Prvog svetskog rata Gruzija bila nestabilno područje nad kojim carska Rusija nije imala potpunu kontrolu.

Demokratska republika Gruzija formirana je 1918. godine posle raspada carske Rusije i obuhvatala je sličan prostor kao i današnja država Gruzina. Postojala je tri godine, a zatim ju  je 1921. godine vojnom invazijom zauzela sovjetska Rusija.

Rajić je podsetio na zanimljiv istorijski podatak da su neki od sovjetskih komunističkih vođa poreklom bili Gruzini. Najpoznatiji među njima bio je Josif Visarionovi Staljin, koji potiče sa severa Gruzije iz grada Gorja.

     U kolektivnoj svesti Gruzina tinjala je ideja o samostalnoj državi po svaku cenu, i ona se održala do 1991. godine, kada je Gruzija izborila samostalnost.

     – Zanimljivo je da Gruzija nije za dan svoje državnosti proglasila datum kada se osamostalila posle raspada SSSR-a, nego datum iz 1918, kada je uspostavljena Demokratska Republika Gruzija. Time se želelo ukazati na kontinuitet državnosti – zaključio je autor na kraju tribine.

 

 

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja