Agora

Hanibal protiv Rima

Autor: Milovan Balaban, istoričar Stari Rim je najorganizovanija imperija Starog sveta i možda jedina tvorevina koja može u potpunom smislu da…

Gasovodi – geopolitičke igre

Autor: Živan Lazić        Gasovodi Poteškoće oko dovršetka gasovoda Severni tok 2 nisu neočekivani, još su davnašnji američki predsednici Džon…

MEDIJSKA MOĆ I GLOBALNI SUKOBI

MEDIJSKA MOĆ I GLOBALNI SUKOBI  kulturološki i religijski aspekti Autor: dr Ljubiša Despotović  …

Petar Savicki: geopolitičar evroazijstva

Autor: Milorad Vukašinović, novinar i publicista Petar Nikolajevič Savicki (1895–1968) bio je ruski diplomata, prevodilac i univerzitetski predavač koji je uspostavio…

Izbori za Evropski parlament 2019. godine – rezultati, posledice

Autor: dr Jelena Todorović Lazić Kada govorimo o izborima za Evropski parlament 2019. godine, možemo reći da su…

Javno-privatno partnerstvo u turizmu

Autor: dr Dunja Demirović   Javno-privatno partnerstvo je ekonomski model dugoročnog udruživanja potencijala dva sektora u kojem svaki od njih u partnerstvo unosi…

Slobodna država Kongo

Autor: Danilo Koprivica, politikolog   Živimo u vremenu u kome značajan deo međunarodne javnosti očekuje od Srbije i od srpskog društva da…

Savremeni momenti u antropologiji budućnosti

Autor: msr Milena Golubović, master etnologije i antropologije Proučavanje vremena u prethodnim epohama bilo je sa akcentom na sadašnji i prošli…

Asasini – mistični red srednjovekovnog islama

Autor: doc. dr Boris Stojkovski Asasini predstavljaju jedan od najzanimljivijih srednjovekovnih redova koji su nastali u okrilju najmlađe monoteističke religije – islama, odnosno…

Ko je srušio Rusko carstvo?

Mit o Raspućinu Autor: Ognjen Karanović, istoričar „Dok sam ja živ, živeće i dinastija Romanov“, govorio je pre jednog stoleća starac…

ORIJENT EKSPRES – „MUNJEVITI VOZ“

Autor: Predrag Đuranović, dipl. inž. Čuveni voz Orijent ekspres ili kako je kod nas nazivan „Munjeviti voz“ je…

KO JE SRUŠIO RUSKO CARSTVO? MIT O RASPUĆINU – SMRT IMPERIJE

Autor: msr Ognjen Karanović, istoričar   Od preseljenja u Sankt Peterburg, Raspućin je viđao „mnoge važne dame, koje su na njega gledale kao…

Niška, Majska i Krfska deklaracija

Kratak prikaz dokumenata o jugoslovenskom ujedinjenju   Autor: msr Ognjen Karanović   Kao što je poznato, glavni protivnik ideji stvaranja zajedničke…

Država Slovenaca, Hrvata i Srba i stvaranje Jugoslavije

Autor: msr Srđan Graovac   Početkom 1918. godine Prvi svetski rat ušao je u akutnu fazu i novi presudni časovi za stvar jugoslovenskog…

Solunski front i Franše d’Epere: istorija i sećanja

Autor: dr Aleksandra Kolaković   Obeležavanje veka od početka i kraja Velikog rata (1914 – 1918), pokazalo se kao prilika da se iznova…