event_note Изложба
18.07.2022 - 15.08.2022 access_time 17.00

Изложба цртежа и дигиталне анимације „LUSTˮ Катарине Недељковић од 18. јула у Ликовном салону КЦНС

location_on Ликовни салон КЦНС
event_note Изложба
18.07.2022 - 15.08.2022 access_time 17.00

Изложба цртежа и дигиталне анимације „LUSTˮ Катарине Недељковић од 18. јула у Ликовном салону КЦНС

location_on Ликовни салон КЦНС

Изложба цртежа и дигиталне анимације „LUSTˮ Катарине Недељковић биће отворена у понедељак 18. јула у 17.00 часова, у Ликовном салону Културног центра Новог Сада, и уз прописане мере заштите моћи ће да се погледа до 15. августа.

У оквиру ликовне поетике коју Катарина Недељковић већ дуги низ година обликује, цртеж се позиционирао као аутономан вид њеног стваралачког процеса и својеврсног исказа. Анализирајући и изучавајући анатомију кроз цртање, уметница увелико ствара аутентичан рукопис којим пиктурално визуализује сазнања и запажања. Снагом свог уметничког мишљења, Катарина продире у један дубљи сегмент цртачког умећа, којим његову тематску и естетску диференцијацију обликује на специфичан начин, чиме фигурацију моделује умерено експресивно, када без претерене контроле гестуалности крунише цртеж стваралачким надахнућем и карактерним особеностима. На њеним радовима опажа се формално цртачка конституција фигуре и физиономије која баштини више изузетних елемената из претходних радова, и у таквој грађи слике, ослоњеној на аутоцитатност[1], приметни су наглашени видови бинарног огледања оног унутрашњег, али и оног екстровертног.

Недељковићева, поред подробног изучавања цртежа, проучава поетику уметности као такве, као и њене креативне процесе у најширем значењу. Након вишегодишњег цртачког стваралаштва и ликовног истраживања, уметница на својим радовима сублимира информације о когницији и концепцији приказане личности. Све је сведено само на две боје, на белу и на црну, јер се јарке боје на овим радовима не би доживеле као самостална реалност, нити би имале акценат у валерској организацији њених цртежа. Изложени радови својом монохромношћу и аскетизмом делују на реципијента и наводе га на дубље проматрање приказаног.

Уметница само у појединим секвенцама као што су погледи, лица или покрети модела, алудира на усмерење ка апстрактнијем ликовном изразу, остављајући га ипак у оквирима дескриптивности. Акцентовањем минуциозних детаља на цртежима, Катарина негује један препознатљив приступ и цртачки порив, који све више унапређује кроз ликовни реализам. Док је жустрином линија постигнута живахност фигура и портрета, а мекоћом наглашена суптилност погледа, линијска преклапања на цртежима слободних форми дају пластичну и пуристичку плошност.

Својом интердисциплинарношћу, Катарина Недељковић на јединствен начин структурира композицију, прожима ликове, а, помоћу екрана у својим анимацијама, даје и извесну иконографску уоквиреност призора. Радови наговештавају снажан набој емоција путем гестикулације, као и извесну тескобу „скученог простораˮ екрана. Значење ове пажљиво одабране селекције радова и инсталација уобличава јасно отелотворену идеју самосвојног перципирања стварности.

Линијски односи композиције облика приказане фигурације, смештене у један међупростор, граде органску тродимензионалност заједно са дигиталном анимацијом. Комбинујући своје цртеже и видео-материјал, Катарина целокупну изложбу смешта у један складно упаковани простор, и на тај начин публици нуди својеврсан карактерни изображај своје идеологије.

 

Александра Димитријевић

[1] Л. Мереник, Picasso: Харизма социјалистичког модернизма, Зборник семинара за студије модерне уметности Филозофског факултета у Београду, Београд 2008, 129.

 

БИОГРАФИЈА

Рођена 1989. године у Крагујевцу. Завршила средњу Уметничку школу у Нишу. Основне и мастер студије завршила на Филолошко–уметничком факултету у Крагујевцу, Одсек за примењену уметност, смер Зидно сликарство.
Докторанд на Универзитету уметности у Београду, на Одсеку за интердисциплинарне уметности, студијски програм Дигитална уметност.

Запослена са звањем доцента на предметима из уже уметничке области – Сликарство, Цртање и сликање, Уметнички рад, Анатомско цртање и Пластична анатомија, на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу.

Члан Удружења ликовних уметника Србије УЛУС од 2015. године
Члан клуба Анатомских цртача од 2018. године
Члан Удружења ликовних уметника Крагујевца ЛУК од 2020. године.
Руководилац и члан ликовне секције удружења Алтернативног омладинског центра АЛТОМ од 2015. године

До сада реализовала деветнаест самосталних изложби у земљи и иностранству, и преко деведесет колективних излагања, националног и међународног карактера. Њени радови налазе се у бројним јавним и приватним колекцијама.

Награде:

2021. Похвала за цртеж на V међународном бијеналу акта „Марко Крстов Греговић”
2020. Прва награда „Љубица Филиповић” удружења ликовних уметника Крагујевца за цртеж

Самосталне изложбе (избор):
2021. Изложба цртежа и интерактивне дигиталне анимације „ЛУСТ (Жудња)”, Галерија Арт, Крагујевац
2018. Изложба цртежа „Актуелизација личног”, галерија „Луцида”, Београд
2018. Изложба слика, Ноћ Музеја „Победе и Победници”, Крагујевац
2018. Изложба слика насталих у уметничкој резиденцији Инголштата, по селекцији мр Бернд Арндта (Катарина Недељковић, Ева Гарамволгyи, Натаса Кос) галерија Градске скупштине, Инголштат, Немачка
2018. Изложба цртежа, Центар за културу Смедерево
2018. Изложба слика „Figurae Feminae”, Галерија НЛБ Банке у Београду, у организацији Ликовног удружења Пигмалион
2017. Изложба слика и цртежа, Галерија Андрићевог института „Лубарда”, Вишеград, Република Српска, Босна и Херцеговина
2017. Изложба слика, Галерија модерне уметности Народног музеја у Смедеревској Паланци
2016. Изложба слика „No-Communication”, Мали Ликовни салон Народног музеја у Крагујевцу
2016. Изложба инсталација, Ликовни салон Културног центра Новог Сада
2015. Изложба цртежа и инсталација „Императиве славес II”, Центар за културу „Градац”, Рашка
2014. Изложба цртежа и инсталација „Императиве славес”, галерија „Мостови балкана“, Крагујевац
2014. Изложба цртежа и инсталација „Императиве славес”, галерија Арт55, Ниш
2014. Изложба цртежа, Београдска тврђава „Стамбол капија”

Групне изложбе (избор):

2021. Нишки цртеж „Перспектива”, Галерија Официрског дома СЛУ, Ниш
2021. V међународно бијенале акта „Марко Крстов Греговић”, ЈУ Музеји и галерије Будве, Црна Гора
2021. XVIII пролећна изложба Удружења ликовних уметника Крагујевца, Градска галерија Мостови Балкана, Крагујевац
2020. II међународно бијенале радова на папиру „АРТиЈА”, Народни музеј у Крагујевцу
2020. Нишки цртеж „Свакодневница”, Галерија Официрског дома СЛУ, Ниш
2020. „Трајање” изложба Удружења ликовних уметника Крагујевца, Народни музеј Крагујевац
2020. XVII Пролећна изложба Удружења ликовних уметника Крагујевца, Градска галерија Мостови Балкана, Крагујевац
2019. Пролећна изложба чланова Удружења ликовних уметника Србије УЛУС
2019. Тријенале проширених медија, Удружење ликовних уметника Србије УЛУС, павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд
2019. Ликовни салон 30×30цм, Културни центар Зрењанин, музеј Срема у Сремској Митровици, АртЦЕНТАР Београд, Галерија Трибина младих Културног центра Новог Сада.
2019 Нишки цртеж „Граница” Галерија Официрског дома, СЛУ, Ниш
2019. Изложба анатомских цртежа, Клуб анатомских цртача, Концертно-изложбени простор ФУ, Ниш
2018. Изложба цртежа на тему интеграција „Нишки цртеж”, галерија цавремене ликовне уметности у Нишу
2018. Изложба анатомских цртежа, Клуб анатомских цртача, павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд
2018. „КОБИЕТY О КОБИЕТY”, Галерија Културног центра „МДК5”, Бидгошч, Пољска
2018. Међународна изложба Миниакт вол. 4, „Gallery 37”, Кипар
2018. Међународна изложба Миниакт вол. 3, „Nano Gallery”, Осака, Јапан
2018. Међународна изложба акварела „Широка стаза” Отсу, Кyуцхикурин’ин, Јапан
2018. Јесења изложба чланова Удружења ликовних уметника Србије УЛУС, павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд
2018. Тријенале цртежа и мале пластике, Удружење ликовних уметника Србије УЛУС, павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд
2018. Академија науке и уметности у Бања Луци, изложба слика и скулптура из фундуса међународне уметничке колоније Плива, Република Српска, Босна и Херцеговина
2018. I међународно бијенале радова на папиру „АРТиЈА”, Народни музеј у Крагујевцу
2018. II међународно бијенале радова на папиру, Приједор, Музеј Козааре, Република Српска, Босна и Херцеговина
2018. Изложба радова донираних Првој крагујевачкој гимназији „Уметност за гимназију”, Прва Крагујевачка гимназија
2018. Новембарски салон визуелних уметности, Народни музеј у Краљеву
2017. 14. међународно бијенале уметности минијатуре, Културни центар Горњи Милановац
2017. Новембарски салон визуелних уметности, Народни музеј у Краљеву
2017. Ликовни салон 30×30цм, Културни центар Зрењанин, музеј Срема у Сремској Митровици, АртЦЕНТАР Београд, Галерија Трибина младих Културног центра Новог Сада.
2017. Децембарски продајни салон у галерији УЛУС, Београд
2017. VII новогодишња изложба Крагујевачких уметника, Галерија „Арт”, Крагујевац
2016. Новембарски салон уметности, Градска галерија Краљево
2016. Божићна изложба наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу, Универзитетска галерија, Крагујевац
2015. Нишки цртеж „Б+1” Галерија Савремене ликовне уметности, Ниш
2015. Тријенале цртежа и мале пластике, павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд
2015. Ниш Арт Фондација „Изложба Млади”,Галерија Савремене ликовне уметности „Србија” Ниш; „Кућа Легата”, Београд
2015. Пролећна изложба чланова Удружења ликовних уметника Србије УЛУС
2015. Бијенале студентског цртежа, Дом културе Студентски град, Београд
2015. Изложба новопримљених чланова Удружења ликовних уметника Србије УЛУС, павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд
2014. Нишки цртеж, Галерија Савремене ликовне уметности, Ниш
2013. Ниш Арт Фондација „Изложба Млади”, Ниш, Београд, Нови Сад
2013. IV међународни фестивал Ш.У.Н.Д. фестивал, Фабрика Брaцо де Прата, Лисабон, Португал
2013. „Errors Allowed Art”, Галерија Прогрес, Београд
2012. V бијенале мозаика „Траг епоха”, Галерија СКЦ, Нови Београд
2012. Ниш Арт Фондација „Изложба Млади”, Ниш, Београд, Нови Сад
2012. Изложба мозаика, СКЦ Галерија Крагујевац
2011. Ниш Арт Фондација „Изложба Млади”, Ниш, Београд, Нови Сад
2009. Бијенале студентског цртежа, Галерија Студентски град, Београд

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања