event_note Циклус
06.03.2013 access_time 19 сати

Милош Црњански: Стражилово

Циклус: Дупло дно - Тумачења
location_on Трибина младих
event_note Циклус
06.03.2013 access_time 19 сати

Милош Црњански: Стражилово

Циклус: Дупло дно - Тумачења
location_on Трибина младих

 

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ:

СТРАЖИЛОВО

Песму тумачи:

проф. др МИЛО ЛОМПАР

Песму говори:

Милош Црњански (тонски запис)

Среда, 6. март 2013, 19 сати

Културни центар Новог Сада

Католичка порта 5, сала Трибина младих“, II спрат

 

Среда, 6. март 2013, 17 сати

Гимназија „Јован Јовановић Змај“

Песму говори: ГОРДАНА ЂУРЂЕВИЋ ДИМИЋ, глумица

првак драме СНП-а


Мило Ломпар рођен је 1962. године у Београду. Завршио је Групу за југословенске књижевности и општу књижевност на Филолошком факултету у Београду. На истом факултету је докторирао са тезом: Историјско, поетичко и књижевно наслеђе XVIII и XIX века у позним делима Милоша Црњанског. На Филолошком факултету у Београду професор је за Српску књижевност XVIII и XIX века и Културну историју Срба. Био је генерални директор Политике а.д (2005-2006). Од 2007. године је председник је Задужбине Милоша Црњанског.

Објавио је књиге:

О завршетку романа (Смисао завршетка у роману „Друга књига Сеоба“ Милоша Црњанског), Рад, Београд, 1995, друго, измењено издање, 2008. (Награда „Станислав Винавер“).

Модерна времена у прози Драгише Васића, Филип Вишњић, Београд, 1996

Његош и модерна, Филип Вишњић, Београд, 1998. Друго, поправљено издање: Нолит, Београд, 2008

Црњански и Мефистофел (О скривеној фигури „Романа о Лондону“), Филип Вишњић, Београд, 2000. Друго, измењено издање: Нолит, Београд, 2007 (Награда „Ђорђе Јовановић“)

Аполонови путокази (Есеји о Црњанском), Службени лист СЦГ, Београд, 2004. (Награда Лаза Костић)

Моралистички фрагменти, Народна књига, Београд, 2007. Друго, проширено издање, Нолит, Београд, 2009

Негде на граници филозофије и литературе (О књижевној херменеутици Николе Милошевића), Службени гласник, Београд, 2009. (Награда Никола Милошевић)

О трагичком песнику (Његошеве песме), Албатрос плус. Београд, 2010.

Његошево песништво, Српска књижевна задруга, Београд. 2010

Дух самопорицања, прилог критици српске културе, Орфеус, Нови Сад, 2011, друго, допуњено издање, 2012.

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања