22. јануар 2015.

 

12:00 часова

Отварање изложбе: Живот Новосађанке Илеане Чуре

(траје до 25. јануара)

Ликовни салон, Католичка порта 5

  Културни центар у оквиру манифестације Ледена тишина говори, организује изложбу фотографија, успомена и аутентичних предмета једне од преживелих сведока трагичних дешавања Новосадске рације госпође Илеане Чуре. Изложене фотографије кратак су приказ живота и кратко подсећање на узбудљив и садржајан живот госпође Чуре, која је само сплетом срећних околности преживела Новосадску рацију. Изложбу ће отворити Александра Мандарић, саветник директора Културног центра Новог Сада и Гордана Тодорић, професорка српског језика и књижевности и ауторка радионице Сећања Илеане Чуре, која ће се одржати у оквиру програма Ледена тишина говори.

 

17:00 часова

Радионица: Текст као сведочанство о Рацији; историја, мемоари, фикција

(аутор: Гордана Тодорић)

Трибина младих, Католичка порта 5

  Писана сведочанства прошлости, историјска, мемоарска, књижевна, почињу да значе тек ако су читана и промишљана. Сведочанства о рацији која су предмет рада ове радионице требало би да нам омогуће да разумемо не само шта се догодило, него и како су поједини аутори, у различита времена, изабрали да обликују лични доживљај тог сегмента прошлости града.

 

19:00 часова

Филм: Кад сване дан (2012)

Режија: Горан Паскаљевић

Сцeнaриo: Филип Дaвид и Гoрaн Пaскaљeвић

Улoгe: Mустaфa Нaдaрeвић, Нeбojшa Глoгoвaц, Mирa Бaњaц, Прeдрaг Ejдус, Meтo Joвaнoвски, Нaдa Шaргин, Зaфир Хaџимaнoв, Рaдe Кojaдинoвић, Toмa Joвaнoвић, Oлгa Oдaнoвић – Пeтрoвић, Jeлeнa Ђулвeзaн, Бoрa Нeнић, Aнa Стeфaнoвић, Maркo Jeрeмић, Aron Balazs, Влaстa Вeлисaвљeвић, Чaрни Ђeрић, Aлeксaндрa Ширкић, Mилaн Toмић, први пут нa филму: Дaркo Maринкoвић и Гaврa Никoлић

Велика сала, Католичка порта 5

  Ово je причa o пeнзиoнисaнoм прoфeсoру музикe Mиши Брaнкoву,  кojи пoд нeoбичним oкoлнoстимa oткривa свoje прaвo пoрeклo. Нa мeсту гдe je нeкaдa биo нaцистички лoгoр у Другoм свeтскoм рaту, рaдници 21.01.2015.2случajнo прoнaлaзe лимeну кутиjу сa дoкумeнтимa кojу je дaлeкe 1941. зaкoпao лoгoрaш Исaк Вajс. Прoфeсoр сaзнaje дa су њeгoви прaви рoдитeљи Вajсoви кojи су гa, прe нeгo штo су oдвeдeни у лoгoр, дaли нa чувaњe приjaтeљимa, пoрoдици Брaнкoв. У кутиjи je и нeдoвршeнa музичкa пaртитурa, пoд нaзивoм “Кaд свaнe дaн”, кojу je кoмпoнoвao лoгoрaш Исaк Вajс…

  Tрaгajући зa истинoм o сeби и свoмe пoрeклу прoфeсoр Mишa трaгa зa мaлo пoзнaтoм истинoм o лoгoру нa Стaрoм сajмишту, jeдним oд нajстрaшниjих нaцистичких стрaтиштa у сaмoм срцу дaнaшњeг Бeoгрaдa…

Српски кaндидaт зa нaгрaду Oскaр 2013