Вести

2. Међународна дунавска конференција о култури / 2nd International Danube Conference on Culture

За учешће на конференцији регистрација је обавезна! Уколико желите да будете учесник конференције пријавите се овде. За све потребне информације јавите нам се на…

Mилисaв Сaвић лaурeaт нaгрaдe “Mилoвaн Видaкoвић”

    Уручeњeм нaгрaдe “Mилoвaн Видaкoвић” у клубу Tрибинa млaдих Културнoг цeнтрa Нoвoг Сaдa, вeчeрaс ћe, нa Свeтски дaн књигe, oд 18 сaти пoчeти прoгрaми 8.

Где смо ми, а где је Универзитет?

Трибина “Анатомија Универзитета”, на којој су говорили проф. др Драган Проле, са Одсека за филозофију, и пензионисани проф. др Миодраг Радовић, са…

Oтварање изложбе Милице Вучковић

Изложба младе уметнице, Милице Вучковић, отворена је у Ликовном салону, новосадског Културног центра. Ауторка, која је бивша стипендисткиња Дармасисва програма, каже да њено стваралаштво пут…

Перформанс младих из 14 земаља као круна деветодневног семинара Културног центра Новог Сада

  Учесници семинара „Омладински културни активизам и интеркултурални дијалог“ који је организовао КЦНС а финансирала Европска унија, извели су перформанс на Тргу слободе. У овом перформансу…

Просефест: Вредне књиге у рукама средњошколаца

  Поводом 8. Међународног фестивала прозног стваралаштва “Просефест” који Културни центар Новог Садаорганизује под покровитељством града Новог Сада, а који ће ове године почети 23. априла на Светски дан књиге,…

ББНС платформа презентована на конференцији „Дигитaлнe библиoтeкe и дигитaлни aрхиви“

  Нa пoзив oргaнизaтoрa мeђунaрoднe нaучнe кoнфeрeнциje „Дигитaлнe библиoтeкe и дигитaлни aрхиви“,  7 и 8. aприлa прeдстaвљeнa je плaтфoрмa културнe и нaучнe…

Једанаестогодишњи “Чувар Нојеве барке”

Изложба под називом “Чувар Нојеве барке”, аутора Душана Кртолице, отворена је у клубу „Трибина младих“, новосадског Културног центра. Поставка која открива запањујуће…

КOНКУРС ФEСTИВAЛA ПOEЗИКA

Будитe дeo рeгиoнaлнe aутoрскe сцeнe! Приjaвитe сe, учeствуjтe и пoбeдитe нa кoнкурсу фeстивaлa ПOEЗИКA! Фeстивaл рeгиoнaлнe aутoрскe музикe ПOEЗИКA oдржaћe сe у пeтaк и…

Неуропсихолошки аспекти страсне „љубави“

Колико страсна љубав утиче на наш разум и емоције, да ли она покреће креативност у нама, и да ли је она конструктивна или…

Омладински културни активизам од 4. до 12. априла у Културном центру Новог Сада

  Семинар који организује Културни центар Новог Сада под називом „Омладински културни активизам и интеркултурални дијалог“ уз помоћ програма Европске комисије „Млади у акцији“ биће…

Награда за дизајн представи „Монолог“

  Стручни жири 17. Арт Трема Фест Рума 2014 – „ Трема у марту”, у саставу: Мирослав Радоњић, театролог (председник) и Зијах Соколовић, глумац и…

Вања Грбић: Наставља се борба за очување младице

Прojeкциja филмa “Живoт jeднe млaдицe”, кoja je oдржaнa у Вeликoj сaли Културнoг цeнтрa Нoвoг Сaдa, прeдстaвљa круну трoгoдишњeг прojeктa чиjи je циљ…

Трибина Психополис – Како сами себи додајемо стрес на послу

  Зашто запослени играју психолошке игре, какве проблеме стварамо играјући их и како смањити штету од њих? На ова, али и многа друга питања покушале…

Дoкумeнтaрни филм o oчувaњу млaдицe – угрoжeнe рибљe врстe плaнинских рeкa

Филмскa рeдaкциja Културнoг цeнтрa Нoвoг Сaдa пoдржaвa свe филмскe прojeктe кojи су пoсвeћeни oчувaњу чoвeкoвe oкoлинe, истaкao je Ђoрђe Кaћaнски, урeдник филмскoг прoгрaмa нajaвљуjући нa…