Bioskop

velika sala Kulturnog centra Novog Sada, Katolička porta 5