Уколико желите да и Ваш филм буде приказан на Еуро-Ин Филм фестивалу, јавите нам се.

11/12/2015
Подели своју визију – Прикажи свој филм

 

Фeстивaл филмa Eурo-Ин Филм рaсписуje кoнкурс зa избoр нajбoљих крaтких филмoвa млaдих aутoрa.
Aутoри мoгу пoслaти свoje крaткe игрaнe, дoкумeнтaрнe, eкспeримeнтaлнe или aнимирaнe филмoвe у трajaњу дo 30 минутa дo 24. дeцeмбрa.
Филм може бити снимљен било којим техничким уређајем: професионалном камером, аматерском камером, моблиним телефоном…
Филмове можете послати на емаил [email protected] уз напомену Пријава за Филм
(Видео материјал би требало да буде у форматима: AVI, MOV, DIVX – а можете користити сервисе за слање фајлова wetransfer, dropbox…)
Потребно је да доставите и следеће податке: име и презиме аутора, наслов филма, година продукције, контакт податке.
Најбољи филмови ће бити приказани последњег дана Фестивала, 28. децембра.
Рок за слање радова је 24. децембар.
Услови :
  • Аутори шаљу искључиво своје радове, под пуном моралном и материјалном одговорношћу.
  • Организатор задржава право употребе филмова у сврху промоције Еуро Ин Филм фестивала
  • Организатор се обавезује да филмове неће користити у комерцијалне сврхе;
  • Аутори се одричу надокнаде за репродуковање радова на Фестивалу, сајту, публикацијама, плакатима и сл.
  • Слањем филмова на Конкурс, аутор прихвата услове наведене у овој објави.
Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања