Tribina „Misterija ubistva Ante Pavelića“

04/10/2016

Tribina „Misterija ubistva Ante Pavelića“ biće održana u četvrtak 6. oktobra sa početkom u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“. Autor i predavač je msr Ognjen Karanović, istoričar.

„Smrt Ante Pavelića umnogome oslikava sav sram i beščašće celokupnog života tog osvedočenog krvnika, ovenčanog „slavom“ tvorca i glavnog protagoniste genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, kojeg bi se postidela svaka civilizacijska epoha u istoriji čovečanstva. Nisu nepoznate civilizacije koje su, u nameri da izbrišu kompletno ljudsko pamćenje na pomenute zločinačke kreature, uništavale sve tragove materijalne kulture sećanje na iste. Svršetak njegovog bednog života nije izazvao značajnije potrese u krugovima ustaške emigracije kojoj je pripadao nakon bega iz zemlje 1945. godine i propasti nacističke tvorevine iz Drugog svetskog rata – Nezavisne Države Hrvatske. Međutim, kraj života Ante Pavelića generisao je različita pitanja iz domena geopolitičkih i istoriografskih istraživanja i studija u vezi sa brojnim nepoznanicama i mistifikacijama karaktera pokušaja njegove likvidacije iz 1957. godine, koja je u krajnjoj liniji doprinela poglavnikovoj smrti dve godine kasnije u nemačkoj bolnici u Madridu. Pomenute nedoumice aktuelne su i u drugoj deceniji ovog stoleća, a svakako su i nedovoljno istoriografski dokumentovane, što u svetlu, ponekad stidljivih, a često i veoma otvorenih pokušaja rehabilitacije i revitalizacije ustašstva u modernoj hrvatskoj državi, ometaju sveobuhvatne analitičko-sintetičke metodološke napore intelektualnih krugova i istorijske nauke na Balkanu i u svetu da pruže konačan uvid u razmere magnum crimen počinjenog u Drugom svetskom ratu na prostorima tadašnje NDH. Na taj način, mistifikacija i mitifikacija ličnosti i dela Ante Pavelića predstavljaju sledstvenu posledicu pomenutog izostanka ispravnog „suda nauke“ o atentatu na vođu hrvatskog ustaškog pokreta u Argentini 1957. godine. Pomenute nedoumice pokušaćemo da „demistifikujemo“ u jednom interaktivnom razgovoru na predstojećoj tribini koju organizuje Kulturni centar Novog Sada.“

Foto: Milica Stojanac

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja