Tribina „Misterija odnosa Srba i drugih naroda na Balkanu“

25/10/2016

Tribina „Misterija odnosa Srba i drugih naroda na Balkanu“ autora Srđana Graovca biće održana u četvrtak 27. oktobra sa početkom u 18 časova u Klubu „Tribina mladih“.

„Poslednjih godina često svedočimo razvoju jednog sociološkog fenomena koji se najbolje očituje u činjenici da iz usta uglednih političara, javnih radnika ili intelektualaca čujemo termine, kao što su pomirenje, tolerancija, dobrosusedski odnosi, međunacionalna saradnja, regionalna saradnja, itd. Pomenute reči postale su gotovo nezaobilazan faktor u diskursima svakodnevne komunikacije u okviru našeg društva i društava sa kojima srpski narod dolazi u neposredne ili posredne dodire. Ponekad se čini da iste poprimaju karakter floskula koje se često koriste, a na čiji značaj niko više ozbiljno ne obraća pažnju. Prema geopolitičkom položaju, Balkansko poluostrvo nesporno predstavlja raskrsnicu svetova ili kako je to u naučnoj i popularnoj literaturi naglašeno, isti predstavlja most između Istoka i Zapada, mesto susreta, saradnje i sukoba različitih civilizacija, koji se često transformiše u jedan geopolitički čvor. Dakle, u kulturološkom pogledu, ova prostranstva predstavljaju mesto preplitanja brojnih kulturnih i civilizacijskih nasleđa, uticaja velikih svetskih religija, poput pravoslavlja, katoličanstva ili islama, a u etnografskom smislu, to je prostor naglašene višenacionalne šarolikosti i poligon prelamanja interesnih akcija svih „velikih sila“, kako u prošlosti, tako i u današnjici. Ukoliko uzmemo u obzir i geografsko-reljefni, kao i infrastrukturno-komunikacijski položaj Balkana, onda reči našeg velikog geografa i uopšte intelektualca, Jovana Cvijića o „srpskom narodu koji je izgradio kuću na sred puta“, izgledaju sasvim razumno i adekvatno. Dakle, Balkan predstavlja vrata Evrope, ali i njenu tvrđavu i kada sagledamo sve navedene činjenice možemo pružiti jedan prihvatljivi zaključak koji se sastoji u fakticitetu da je geostrateški položaj ovog prostora odredio sudbinu istog, i to, kako u prošlosti, tako i do današnjih dana. Pomenute činjenice ukazuju na veliku opravdanost tvrdnji uglednog srpskog istoričara akademika Milorada Ekmečić, koji je sa punim pravom rekao „…da Balkan proizvodi mnogo više istorije nego što može da je podnese“. Na predstojećoj tribini, u interaktivnom komunikacionom diskursu, pokušaćemo da odgonetnemo na koji način pomenuti fakti o životu naroda na Balkanu, posebno na prostorima nekadašnje Jugoslavije, uslovljavaju egzistenciju i položaj srpskog naroda.“ Autor

Foto: Milica Stojanac

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja