Циклус предавања: ШТА ЈЕ СЦЕНСКИ ДИЗАЈН?

10/04/2013

Циклус предавања: ШТА ЈЕ СЦЕНСКИ ДИЗАЈН?

13. април – 15. јуни 2013.
Клуб „Трибина младих“, Културни центар Новог Сада

Поводом оснивања нових студијских програма Сценског дизајна на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, у Културном центру Новог Сада биће одржана серија предавања на тему „Шта је сценски дизајн?“.
Будућим студентима и широј јавности биће представљена сва три нивоа студијских програма Сценског дизајна – основне, мастер и докторске студије. Поред тога, биће речи о условима уписа и компетенцијама које студенти стичу по завршетку ових студија, могућностима запослења, припремама за пријемни испит и самом испиту. Циљ ових предавања јесте да се коз директну комуникацију и дискусије шира јавност упозна са појмом сценског дизајна и његовом применом у позоришту и другим облициам спектакла, као и могућностима стицања теоријских и практичних знања и вештина из области сценске архитектуре, дизајна, технике и технологије. На предавањима ће говорити уметници и професионалци из различитих области које се директно или индиректно баве сценским дизајном. Они ће говорити о својим искуствима и тренутној позицији сценске уметности у нашој средини.

Програм:

13.04.  у 18 сати– др Радивоје Динуловић, архитекта (Учење сценског дизајна и сценски дизајн као учење)
20.04. у 18 сати – др Предраг Шиђанин, архитекта (Уметнички перформанс и коришћење простора)
27.04.  у 18 сати – Слободан Селинкић, архитекта (Архитектура јавног градског простора као оквир сценских догађаја)

11.05. – Мр Милан Алексић, фотограф (Фотографија и позориште)
18.05. – Миљана Зековић, архитекта (Сценски дизајн у site-specific пројектима)
25.05. – др Јелена Тодоровић, историчар уметности (Политика чудесног – државни спектакл и сценски дизајн)

01. 06. – др Романа Бошковић, архитекта (Технологија и спектакл)
08.06. – Светозар Цветковић, глумац (Глумац и сцена)
15.06. – мр Дарко Недељковић, сценограф (Процес стварања једне позоришне представе)
22.06. – др Татјана Дадић Динуловић, теоретичар уметности и медија (Сценски дизајн као уметност)

Циклус предавања: ШТА ЈЕ СЦЕНСКИ ДИЗАЈН?

Радивоје Динуловић:
Учење сценског дизајна и сценски дизајн као учење

На предавању ће бити приказане околности и разлози у којима је настао сценски дизајн, начин на који се развијао у нашој средини и свету, као и одређење и дефиниције сценског дизајна данас. Позориште, као почетни оквир сценског дизајна биће стављено у контекст других облика спектакла, ако и кустоских и уметничких пракси које су настале из излагања сценског дизјна. Посебну тему чиниће простор реализације сценског дизајна који се креће од сценских објеката, преко различитих алтернативних и привремених простора до јавног простора града. Пажња ће бити посвећена и образовању у области сценског дизајна, као и сценском дизајну као специфичном погледу на свет.

Радивоје Динуловић (Београд, 1957) је архитекта и сценограф. Бави се дизајном, пројектовањем и теоријом позоришта и сценског простора. Дипломирао је и магистрирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, а докторирао на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Водио је технички сектор у позоришту „Атеље 212“ и техничку продукцију бројних сценских догађаја. Аутор је преко сто пројеката у области сценске архитектуре, од којих су многи изведени, као и низа сценографија за позориште, сценске догађаје и телевизију. Аутор је књиге „Архитектура позоришта XX века“ (Клио, 2009), уредник бројних публикација и аутор више десетина текстова објављених у најзначајнијим домаћим и страним часописима. Оснивач је студија сценског дизајна, као и бројних манифестација у овој области међу којима су Бијенале сценског дизајна и циклус симпозијума „Спектакл-град-идентитет“. Редовни је професор и шеф Катедре за уметност примењену на архитектуру, технику и дизајн на Факултету техничких наука у Новом Саду, где је и руководилац докторских студија Архитектуре и урбанизма и Сценског дизајна.

Предраг Шиђанин:
Уметнички перформанс и коришћење простора

На предавању ће, на основу личног извођачког искуства, бити представљења ад хоцк размишљања о коришћењу различитих типова простора, од сценског до имагинарног, а у функцији уметничког перформанса: простор као инспирација креирању уметничког перформанса; простор као ограничење; простор као елеменат перформанса; перформанс унутар различитих простора; перформанс вс простор; перформанс у синтези са простором.

Предраг Шиђанин (Нови Сад, 1953) је архитекта и визуелни уметник. Бави се интеграцијама информационих технологија и теорија архитектуре и урбанизма, као и видео и компјутерском уметношћу. Дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду, а магистрирао и докторирао на Делфтском универзитету за технологију (Делфт) у Холандији. Сарађивао је на више научних и стручних пројеката са универзитетима у Португалији, Енглеској, Италији, САД и Немачкој. По повратку у Нови Сад, постаје први директор Агенције за просторно планирање Војводине. Објавио је две књиге, једну научну у Холандији (A Cognitive Framework for an Urban Environment Design Tool, 2001), а другу стручну у сарадњи са Бојаном Тепавчевићем (Макетарство, 2010). Аутор је поглавља у четири међународне научне књиге, као и већег броја научних и стручних радова, објављених у часописима или презентованих на међународним скуповима. Имао је велики број самосталних и групних изложби и наступа на фестивалима, у нашој земљи и свету. Са својом животоном сапутницом Мајом Буџаров покреће уметнички пројектат под називом „МП_арт“ који је у перманентном процесу. Редовни је професор на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Слободан Данко Селинкић:
Архитектура и сценски догађај

У предавању ће бити размотрена и доведена у контекст различита лична искуства везана за однос
сценских догађаја и архитектонског простора. Ауторски и кустоски пројекати – Архитектура изложби, Парк аутопут, Бијенале архитектуре у Венецији, Архитектура поставке Октобарског салона 2009, Пизо Кабро радионица, Позориште на градилишту радионица, Град без тргова, Аудиторијум у Риму, Музеј MAXI у Риму, ЕXIТ отворени пројекат, Котор Град Тетар и други, биће анализирани као примери истраживања релације простора и догађаја.

Слободан Данко Селинкиц (Београд, 1952) је архитекта. Бави се истраживањем архитектуре на тлу Југославије од 1918. до 1990. године, и Србије од 1990. до данас. Председник је уметничког савета Салона Архитектуре у Београду, као и многих других професионалних удружења у Србији и Италији. Аутор је отовреног пројекта „MY IDENTITY“ који се ове године наставља на Салону архитектуре. Био је комесар Србије и Црне Горе на Бијеналу архитектуре у Венецији 2004. године, са пројектом „ECO-Logic Montenegrin lab“. Аутор је антологије „Јединстевна визија архитектуре Паола Портогезија“, као и многих изложби архитектуре у земљи и региону. Објављује у домаћим и светским часописима архитектуре. Као гост, предавао је у Риму, Парми, Ређо Калабрији и Београду. Редовни је професор на Факултету техничких наука у Новом Саду где предаје предмет Савремена архитектура.

 

 

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања