Спровођење европских јавних политика – изазови и проблеми

03/04/2018

Предавање „Спровођење европских јавних политика – изазови и проблеми” одржано је у уторак 3. априла у Клубу „Трибина младих” Културног центра Новог Сада. Аутор и предавач била је др Јелена Тодоровић Лазић.

Ауторка је на почетку истакла да ће говорити о томе шта са собом носи процес спровођења европских јавних политика. Политички систем ЕУ је специфичан и по много чему се разликује од уобичајeних политичких државних система. Систем управљања на више нивоа најочигледнија је разлика, а државе-чланице су превасходно одговорне за његову примену.

У спровођењу јавних политика учествују две групе актера: јавни актери – институције на европском, националном и субнационалном нивоу, и приватни актери – попут предузећа, удружења и група.

– У спровођењу јавних политика постоје три фазе: фаза правне имплементације прописа (домаће законодавство), фаза практичне примене и фаза посматрања (надзора) над применом – прецизирала је Тодоровић Лазић и додала да прва фаза садржи три аспекта: временски рок, усклађеност са европским прописом и прецизну интеграцију прописа у национални регулаторни оквир.

Ауторка трибине је објаснила да се преношење европских прописа у домаће законодавство спроводи на неколико начина у зависности од типа прописа. Регулативе су директно примењиве, није им потребан посебан начин преношења у национално законодавство. За разлику од њих, директиве зависе од циља који се њима жели постићи и државе-чланице могу да изаберу „инструменте” помоћу којих би желеле да постигну одговарајуће циљеве.

Уколико је законодавство државе-чланице компатибилно са европским прописом, нема потребе да се доноси нови пропис. Међутим, ако компатибилност не постоји, одређује се временски рок за усвајање одређеног прописа. Рок за усвајање европског прописа на националном нивоу варира од три месеца до три године.

Примена се сматра успешном када се субјекти на које се дати закон односи понашају у складу са захтевима које он поставља – закључила је Тодоровић Лазић и навела да постоје и инструменти (регионалне и локалне власти и национална регулаторна тела и агенције) који контролишу поштовање практичне примене прописа.

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања