Predavanje „Srpski učitelj u Ugarskoj do kraja Velikog rata“ autora profesora doktora Saše Markovića

14/09/2016

Predavanje „Srpski učitelj u Ugarskoj do kraja Velikog rata“ autora profesora doktora Saše Markovića, održano je u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Marković je kroz zanimljivo predavanje objasnio kako je istorijski period uticao na prosvetljenje Srba, govoreći o tome kako su se Srbi kroz istoriju u velikoj meri borili za očuvanje identiteta, a na tom putu, prema njegovim rečima, pomagali su im učitelji. Uvažavajući ulogu Srpske pravoslavne crkve i njenog napora ka negovanju pismenosti kod Srba, Marković je objasnio da je prosvetiteljska inteligencija činila sve da uhvati korak sa duhovnim razvitkom koji se afirmisao u Evropi. Reforme školstva i kreiranje novih nastavnih programa proizilazili su iz izrazito snažnog „susreta“ tradicije i modernog koji je bio primer polemika i dijaloga, ali nikako nerazumevanja i nihilizma, nastavio je autor. U toj atmosferi javljala se postepeno i razvijala čovekoljubiva i moralna karakteristika srpskog učitelja, kao noseća društvena uloga u stvaranju stabilnog društva. Iskušenja su bila brojna, ali je odlučnost i odgovornost umela da se sa njima suoči, zaključio je Marković.

-Na identitet jednog naroda i na njegovo očuvanje u velikoj meri uticalo je, i utiče obrazovanje. Srpski učitelji u periodu Ugarske pa do kraja Velikog rata, nailazili su na razne prepreke koje su uspevali da savladaju moralnošću i čovekoljublju za kojim su težili i koji su prenosili na ostatak naroda – rekao je Marković.

Potraga za identitetom kod Srba „prečana“, još na samom početku oslonila se na odgovornu pretpostavku o organizovanju školskog sistema i negovanju obrazovanja kao nosioca narodnog opstanka i njegove nacionalne modernizacije. Srpska učiteljska škola, rasadnik pedagoga, istrajala je na putu razvoja od dana osnivanja do nestanka Austro-Ugarske države. Iako je identitet koji je proisticao iz ovako formiranog identiteta odolevao asimilaciji i odnarođavanju do nade koja se pojavila stvaranjem jugoslovenske države, poruka je predavanja Saše Markovića.

Foto: Milica Stojanac

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja