Predavanje Milorada Vukašinovića na temu „Geopolitika evrokontinentalizma“ na Jutjub kanalu KCNS

26/01/2021

Predavanje Milorada Vukašinovića na temu „Geopolitika evrokontinentalizma“ možete pogledati (26. 1. 2021) na Jutjub kanalu KCNS.

Ideja evrokontinentalizma je, prema Vukašinoviću, metaistorijska ideja o autonomnoj i samobitnoj Evropi koja je samostalan činilac u međunarodnoj politici. Koreni te ideje zalaze još od kraja 19. i početka 20. veka u vreme nastanka moderne geopolitike, kada se definišu dva karakteristična pravca: prvobitno nemačka škola podržavalaca teorije Fridriha Racela i posibilistička  francuska škola, koja prostor doživljava kao mogućnost, okupljena oko teorije Pola Vidala de la Blaša.

Dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka  svojim teorijskim stavovima delovao je nemački teoretičar Karl Haushofer, čiji je osnovni zaključak bio da je potrebno da se stvori jedan kontinentalni blok koji bi zapravo značio savez Rusije i Nemačke, zastupajući ideju o osovini Berlin – Moskva – Tokio.

Tridesetih godina Karl Šmit uočava da je vreme država nacija u padu, čime evrokontinentalističkom konceptu daje jedno dublje filozofsko-pravno tumačenje. Njegov naslednik bio je Francuz Alen de Benoa. U De Benoovo vreme svoje teorije iznosi i Žan Tirijar, koji reaktuelizovao Haushoferovu ideju o stvaranju osovine Berlin – Moskva – Tokio.

Osim ovih svetski poznatih intelektualaca treba pomenuti i ne manje važne srpske geopolitičare, kao što su Aleksandar Gajić, Miša Đurković, Milomir Stepić i mnogi drugi.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja