Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na temu „Predsedavajući Saveta ministara EU: zadaci i funkcije“ na Jutjub kanalu KCNS

28/03/2022

Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na temu „Predsedavajući Saveta ministara EU: zadaci i funkcije“ (28. 3. 2022) možete pogledati na našem Jutjub kanalu.

Nakon tribine o koalicijama u Savetu ministara nakon Bregzita, dr Jelena Todorović Lazić u fokus stavlja ulogu Predsedavajućeg Saveta ministara, koja svim državama članicama Evropske unije daje šansu da tokom šest meseci, koliko traje predsedavanje, budu u centru evropske pozornice. To njihovim liderima omogućava da se pokažu kao oštroumni, da steknu dodatnu podršku, ali i da utiču na nacionalno javno mnjenje. Prvo ograničenje ove uloge jeste njeno trajanje od šest meseci, zatim unapred postavljeni dnevni red, ali i spoljni događaji, poput pandemije ili rata koji mogu umanjiti efikasnost države kao Predsedavajućeg. Helen Valas, stručnjak u oblasti evropskih studija, kao glavne zadatke Predsedavajućeg izdvaja sazivanje sastanaka Saveta, sastavljanje dnevnog reda za svaki sastanak, predsedavanje sastancima Saveta i COREPER-a, podnošenje šestomesečnog plana rada na početku predsedavanja, potpisivanje zaključaka sa sastanaka i svih donetih odluka, predstavljanje Saveta pred ostalim organima Unije (Komisija, Parlament), kao i predstavljanje Unije prema spoljnim partnerima.

Prema autorima koji su se bavili ovom temom, mogu se definisati četiri glavne funkcije koje ima Predsedavajući: 1) administracija i koordinacija, 2) postavljanje prioriteta, 3) posredovanje i 4) zastupanje. Sve ove funkcije su faktičke, a ne formalne jer nisu predviđene ugovorom, a razvijale su se kontinuirano. Država koja predsedava može se usredsrediti na određena pitanja ili minimizirati druga, ali nipošto ne sme skrenuti sa prethodno postavljenog puta. Kao primer, dr Todorović Lazić navodi francusko predsedavanje u drugom semestru 2008. godine, kada su četiri glavna prioriteta bili imigracija, energija, životna sredina i odbrana. Prvi je pitanje koje se ponavlja još od programa iz Tamperea i Haga, drugi i treći bili su u skladu sa radom započetim pod prethodnim Predsedavajućim, a tek četvrti prioritet odražava direktne interese Francuske, odnosno, obnavljanje odnosa između EU i NATO-a.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja