Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na temu „Evropeizacija javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ možete pogledati na Jutjub kanalu KCNS

15/07/2020

Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na temu „Evropeizacija javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ (15. 07. 2020.) može se pogledati na zvaničnom Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.

Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na temu „Evropeizacija javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ imalo je za cilj da pojasni sam termin evropeizacije, potom da predstavi postupak evropeizacije javne uprave, da bi se na kraju pojasnili termini tvininga (twining) i taieksa (taiex). Kada je u pitanju termin evropeizacije, pojasnila je dr Jelena Todorović Lazić, postoje četiri grupe definicija kojima ovaj termin može biti tumačen. Primenom koncepta evropeizacije mogu se pratiti i identifikovati promene koje se dešavaju u državama izvan Evropske unije, a koje su nastale usled njenog pritiska.

Problem evropeizacije javne uprave Todorović Lazić je predstavila, između ostalog, i u pogledu toga da često na prostorima Centralne i Istočne Evrope, formalno-pravna evropeizacija nije ispraćena stvarnom. To se najčešće dešava zbog toga što se „prenaglašavaju uticaji evropskih faktora, a nipodaštavaju uticaji nacionalnih faktora“, kako kaže dr Jelena Todorović Lazić. Pored toga, izneseni su i drugi faktori zbog kojih je evropeizacija na pomenutim prostorima sporija, kao što je npr. komunističko nasleđe, situacioni faktori i dr. Međutim, kako ne postoji šablon na nivou Evropske unije za sprovođenje reforme javne uprave, Evropska unija se koristi sredstvima kao što je tvining (program bratimljenja) i taieks (program kratkotrajnih poseta partnerskim zemljama u vidu ekspertskih misija ili studijskih poseta).

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja