Politička modernizacija Srbije – borba za stvaranje nacionalne države

10/04/2018

Tribina „Politička modernizacija Srbije – borba za stvaranje nacionalne države“ održana je u utorak, 10. aprila u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je prof. dr Ljubiša Despotović.

Autor je predavanje započeo citatom Vladike Nikolaja Velimirovića koji je rekao:“Naša velika osećajnost, podgrevana dugim stradanjima bila je veoma nepodesna za jednu realnu politiku.“

– Pogledajte koliko istine u jednoj sentenci u kojoj je opisana politička istorija dotadašnjih Srba, njihova karakterologija kao i mnoštvo problema s kojima su se sretali u 19. veku što je proizvelo rezultat nepodesan za realnu politiku. Na žalost, to nas prati do dana današnjeg – rekao je Despotović.

Politička istorija Srbije u 19. veku nesporno je imala karakter borbe za nacionalnu emancipaciju i stvaranje moderne nacionalne države. Iako zemlja sa gotovo šest vekova diskontinuiteta u razvoju svoje državnosti, Srbija se na početku 19. veka i u vremenskom smislu približila evropskim tokovima nacionalnog diferenciranja i zaokruženja državnosti.

     U nastavku predavanja, Despotović je kazao da je Srbija u 19. veku počela proces zaustavljanja apsolutističke vlasti Miloša Obrenovića, a vrhunac tog procesa bio je Sretenjski ustav, pisan po uzoru na belgijski najviši pravni akt koji je tada važio za jedan od najdemokratskijih u Evropi.

Ali, taj najdemokratskiji ustav srušen je na insistiranje Ugarske, Rusije i Turske kojima je u tom trenutku više odgovaralo pređašnje stanje, te je Srbija vraćena u predmoderno doba. Tako su već 30-ih godina 19. veka procesi stvaranja moderne srpske države zaustavljeni.

– Naši procesi modernizacije bili su puni kontroverzi i nisu završeni, što navodi na zaključak da smo tekovine devetnaestovekovne borbe za stvaranje moderne nacionalne države potrošili u 20. veku i da sada, početkom 21. veka, bezmalo krećemo ispočetka – zaključio je Despotović.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja