Održana tribina „TITO i MI“ u okviru Zelene debate

25/05/2017

U okviru ciklusa Zelena debata, tribina „TITO i MI“, održana  je u  četvrtak, 25. maja u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i moderator je Danilo Koprivica, a na tribini su osim autora govorili i prof. dr Uranija Kozmidis Luburić, prof. dr Srđan Šljukić – sociolog i Jovanka Čolak – poslanica u Skupštini AP Vojvodine.

Zelena debata je forma susretanja stručne i upućene laičke javnosti, institucionalnih i vaninstitucionalnih zainteresovanih strana, na teme iz oblasti kulture urbanog življenja.

Na ovoj debati težilo se realnom predstavljanju vremena vladavine Joipa Broza Tita. Istaknute su prednosti i mane, ali je naglašeno i to da se taj deo naše istorije ne može posmatrati toliko crno-belo kao što ga mnogi nastoje predstaviti.

Analizirana su neka od pitanja iz ankete koja je data omladini, kao i odgovori koji su dati. Pitanja su se ticala kulta ličnosti i političkih mitova, toga ko je bio Josip Broz Tito i koja prava se smatraju danas najznačajnijim.

Rezultati ankete pokazuju da su kult ličnosti i politički mitovi uglavnom opravdani ako donose društveno korisne rezultate. Šezdeset šest posto ispitanika mlađe populacije Josipa Broza Tita smatra velikim liderom velike zemlje. Najznačajnijim pravom današnjice smatra se pravo na rad i na pristojan život od istog.

Prof. dr Uranija Kozmidis Luburić posebno je istakla da u današnjem vremenu autoriteti više ne postoje ni u jednoj društvenoj sferi. Upravo ova konstatacija bitno razlikuje sadašnjost od vremenskog razdoblja o kojem je reč na debati.

Prof. dr Srđan Šljukić – sociolog, približio je pristutnima termine kao što su kult ličnosti i politički mit. Istakao je mitove koji su se i dan danas održali u našoj kulturi kao što su kosovski, pravo Zapada da svemu sudi bez upotrebe sile i mitovi u vezi sa komunističkim vremenima.

Jovanka Čolak – poslanica u Skupštini AP Vojvodine i autorka knjige „Moja tetka Jovanka Broz i ja, ono što su drugi prećutali ali nisu znali” istakla je neke zanimljivosti toga doba kao i neveselu činjenicu da je nakon Titove smrti Jovanka Broz potpuno zaboravljena.

Debatom je ublažen veliki broj krajnosti kojima se stremi kada je reč o Titu i društvu tog doba. Evidentno je da vreme njegove vladavine nosi lepa, ali i veoma gorka sećanja. Naš zadatak danas je da objektivno sagledamo prednosti i mane tog vremena i da izvučemo poruku za bolju budućnost.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja