Održana tribina „Srpski usud u dve Jugoslavije“

23/04/2019

Tribina „Srpski usud u dve Jugoslavije“ održana je u utorak, 23. aprila, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Milovan Balaban, istoričar.

Bilo je reči o stvaranju države Jugoslavije, uzrocima i protagonistima njenog nastajanja, egzistiranja, te smislu koji je ona imala u tadašnjem Versajskom sistemu (Kraljevina Jugoslavija) i blokovskoj podeli sveta (komunistička Jugoslavija). Autor je govorio i o interesima i uticajima velikih sila prilikom njenog stvaranja, funkcionisanju tokom sedamdeset godina postojanja, kao i motivima, pre svega zapadnih sila na čelu sa SAD, koje su dovele do njene „demontaže“.

Balaban je takođe govorio o usudu srpskog naroda u jugoslovenskom eksperimentu koji je nastao onog trenutka kada su Srbi počeli da napuštaju svoj zavetni narativ, te je jugoslovenstvo, prvo monarhističko a zatim i komunističko, lažnim projektima o ljudskoj sreći ispunilo duhovnu prazninu koja je nastala u srpskom narodu.

    – Sudba Srba u Jugoslaviji je bila kulminacija dugotrajnih procesa i predstavljala je finale procesa započetog u 19. veku. Usledili su balkanski ratovi i Prvi svetski rat u kojem je srpski narod veoma postradao. Srbi su u Jugoslaviju ušli da ostvare svoj san iz vremena Karađorđa 1804. godine, a to je da  svi žive u jednoj državi – rekao je Balaban i naglasio da su Srbi tu državu tako i doživljavali, za razliku od druga dva naroda – Hrvata i Slovenaca.

Autor je u nastavku rekao da je u takvoj državi, u kojoj je potiskivanje Srba bilo sve izraženije, bilo teško dogovoriti se. Nažalost, 20-ih godina prošlog veka, deo srpske inteligencije počeo je da prihvata jugoslovenstvo kao neku vrstu srpskog usuda (prihvata se nacionalni slovenački i hrvatski stav, uz istovremeno negiranje srpskog nacionalnog stava).

    Kasnije, Titova Jugoslavija biće još nepravednija – zapadni saveznici omogućili su KPJ da skroji komunističku Jugoslaviju, bitno drugačiju od SSSR-a. Titova Jugoslavija, rekao je Balaban, bila je mnogo više antisrpska nego što je boljševička Rusija bila antiruska.

– Srbi su stalno morali da se pravdaju zbog velikosrpske hegemonije, prethodne „velikosrpske“ Jugoslavije, zatim zbog navodnog ugnjetavanja malih naroda, što je zaista bila čudna varijanta – rekao je Balaban i dodao da su u jugoslovenskoj državi Srbi bili dežurni krivci.

Autor je predavanje zaključio ocenom da su Srbi mogli da spreče taj svoj „jugoslovenski usud“ samo da su ostali verni svojoj duhovnoj vertikali i svetosavskom zavetnom putu.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja