Održana tribina „Srpska Vojvodina i Bahova Vojvodina”

26/06/2018

Tribina „Srpska Vojvodina i Bahova Vojvodina” održana je u utorak, 26. juna u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je dr Miloš Savin, istoričar.

Revolucionarne težnje Srba i Mađara 1848. godine u početku su se potpuno podudarale, ali je ubrzo došlo do raskola. U Sremskim Karlovcima je od 13. do 15. maja održana Majska skupština na kojoj je proglašena Srpska Vojvodina.

– Tim proglasom Vojvodina je, kao posebna autonomna teritorija, obuhvatila: Srem sa Granicom, Baranju, Bačku sa Potiskim distriktom i Šajkaškim bataljonom, te Banat sa Granicom i Kikindskim distriktom. Mitropolit Josif Rajačić je proglašen za patrijarha, a za vojvodu je izabran pukovnik iz Ogulinske regimente, iskusni carski vojnik, Stevan Šupljikac – podsetio je na početku tribine Savin.

Oktroisanim austrijskim ustavom iz marta 1849. godine, Vojvodina nije priznata kao posebna krunovina. Ugarska je podeljena na vojne distrikte, iz Vojvodine je izuzeta granica, a njen ostatak je postao sedmi distrikt na čelu sa carskim komesarom – patrijarhom Rajačićem.

Po završetku revolucije, austrijski car je 15. decembra 1849. doneo Patent o osnivanju Vojvodstva Srbija i Tamiškog Banata. U sastav te oblasti ušli su Bačka i Banat bez Granice, te samo Rumski i Iločki srezovi iz Srema. Vojvodstvo je izuzeto iz Ugarske i povereno austrijskom Ministarstvu policije na upravu.

Oblast Vojvodstvo Srbija jeste bila titularno srpska, ali je „skrojena” tako da su u njoj Srbi (ukupno njih oko 320.000) bili tek treći po brojnosti, posle Rumuna i Nemaca.

Austrijski car Franc Jozef je sebe proglasio za velikog vojvodu Vojvodstva Srbije, a jedini zvanični jezik bio je nemački. Period postojanja Vojvodstva Srbije se u potpunosti poklopio sa apsolutističkim režimom austrijskog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Baha.

Bahov period u Austriji karakteriše obračun sa tradicionalnim feudalizmom. U samom Vojvodstvu je došlo do reforme uprave. U toj situaciji, kako istoričari kažu, Mađari su bili očajni, a Srbi razočarani.

Ukinuta je prethodna mađarska administracija, a na područje Vojvodstva raspoređen je enormno veliki broj činovnika, policije, dojavljivača, tzv. „špiclova”. Srpska štampa bila je gotovo potpuno utihnula, zabranjeno je bilo pominjanje čak i počivšeg vojvode Šupljikca, jer je to tumačeno kao podizanje srpskog nacionalnog osećaja.

Uz sve to, došlo je do velikog siromašenja stanovništva. Franc Jozef je 27. decembra 1860. potpisao patent o ukidanju Vojvodstva Srbija.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja