Održana tribina „Srbija i Evropska unija – učimo zajedno o pregovaračkim poglavljima“

18/02/2019

Tribina „Srbija i Evropska unija – učimo zajedno o pregovaračkim poglavljima“ održana je u ponedeljak, 18. februara, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bila je dr Jelena Todorović Lazić.

Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji formalno su započeli januara 2014. godine u Briselu. Do sada je otvoreno ukupno 16 poglavlja, dok su dva privremeno zatvorena (poglavlje 25 – Nauka i istraživanje i poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura).

Govoreći o poglavlju 25, Todorović Lazić je istakla da je cilj politike EU u oblasti nauke i istraživanja stvaranje naučnog tehnološkog sistema kao jednog od ključnih činilaca održivog i privrednog razvoja. Pravne tekovine EU u oblasti nauke i istraživanja zahtevaju od država članica da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se omogućilo funkcionisanje Evropskog istraživačkog prostora.

Uspešno sprovođenje pravnih tekovina EU na ovom području uglavnom podrazumeva ispunjavanje uslova koji su neophodni radi delotvornog učešća u programima istraživanja i integrisanja u Evropski istraživački prostor.

– Neophodni su dobri administrativni kapaciteti, kao i izvrsnost u nauci, da bi se uspešno sprovodili projekti istraživanja i inovacija zajedno sa istraživačkim subjektima iz država članica EU i međunarodnim partnerima – kazala je Todorović Lazić i dodala da je u ovom poglavlju Srbija dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje.

Poglavlje 26 (Obrazovanje i kultura) prvenstveno je u nadležnosti zemalja članica EU koja treba da pospešuje saradnju zemalja članica, podržava i upotpunjuje njihov rad, uz puno poštovanje njihove odgovornosti za sadržaje koji se izučavaju, organizaciju obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i njihove nacionalne i regionalne kulturne raznolikosti.

– U oblastima obrazovanja i omladine, države članice treba da obezbede valjano upravljanje decentralizovanim programima EU. Pravne tekovine EU takođe nalažu članicama da omoguće obrazovanje dece radnika migranata koji dolaze iz drugih članica, kao i da spreče diskriminaciju državljana članica EU – rekla je Todorović Lazić.

Kada je reč o oblasti kulture, autorka tribine je dodala da Uneskova Konvencija o zaštiti i podsticanju raznolikosti kulturnog izraza iz 2005. godine predstavlja glavnu komponentu pravnih tekovina EU. U ovom poglavlju Srbija je, kao i u poglavlju 25, dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje.

U nastavku tribine, Todorović Lazić je skrenula pažnju na poglavlje 35 (Ostala pitanja) koje je specifično.

– U pregovorima sa Srbijom, EU je iskoristila poglavlje 35 kako bi se preko njega pratio napredak u dijalogu Beograda i Prištine. To znači da se u okviru ovog poglavlja neće voditi rasprava o temama koje su predmet dijaloga Beograda i Prištine, već o primeni dogovora nastalih u okviru dijaloga Beograda i Prištine –  zaključila je Todorović Lazić na kraju tribine.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja