Održana tribina „Srbija i Evropska unija – razgovori o otvorenim poglavljima“

22/03/2019

Tribina „Srbija i Evropska unija – razgovori o otvorenim poglavljima“ održana je u petak 22. marta u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bila je dr Jelena Todorović Lazić.

Bilo je reči o sedam preostalih otvorenih pregovaračkih poglavlja koja se odnose na ekonomiju (ekonomska i monetarna politika, preduzetništvo i industrijska politika, pravo privrednih društava), ali i o poglavljima poput finansijskog nadzora, intelektualne svojine ili statistike.

U okviru poglavlja broj 6 (pravo privrednih društava) razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU, pri čemu su uređena pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava.

Osnovni cilj propisa EU u oblasti prava intelektualne svojine (poglavlje 7) je doprinos stvaranju povoljnog ambijenta za poslovanje na unutrašnjem tržištu. Intelektualna svojina podrazumeva autorsko i srodna prava, kao i pravo industrijske svojine.

– Autorsko i srodna prava se stiču samim činom stvaranja autorskog ili srodnog dela (umetničkog, naučnog ili dela tehničke prirode) i njihovim iznošenjem ili izvođenjem, a pravo industrijske svojine odnosi se na zaštitu izuma patentom, zaštitu proizvoda i usluga žigom, zaštitu spoljnog izgleda proizvoda dizajnom – objasnila je autorka tribine.

Oblast ekonomske i monetarne politike (poglavlje 17), sadrži pravila kojima se zahteva nezavisnost centralnih banaka u državama članicama i zabranjuje direktno finansiranje javnog sektora od strane centralnih banaka i privilegovani pristup javnog sektora finansijskim institucijama.

Pravne tekovine EU u oblasti statistike (poglavlje 18) se sastoje od zakonodavstva koje ima neposrednu primenu u državama članicama, kao što su uredbe Evropskog parlamenta i Saveta i odluke i uredbe Evropske komisije. Evropsku statistiku na državnom nivou izrađuju nacionalni statistički zavodi, a na nivou EU to čini Statistički zavod Evropske unije(Evrostat).

U okviru poglavlja 20, industrijska politika EU ima za cilj da promoviše strategije koje bi povećale konkurentnost, ubrzale prilagođavanje na strukturne promene, podsticale stvaranje povoljnog poslovnog okruženja širom EU. Ova politika EU podrazumeva i privatizaciju i restrukturisanje, a odnosi se na kompanije, industrijske sektore i evropsku industriju u celini.

Poglavlje 32 (finansijski nadzor) sadrži četiri glavne oblasti na koje se odnosi politika: interna finansijska kontrola u javnom sektoru, eksterna revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja.

Finansijske i budžetske odredbe (poglavlje 33) obuhvataju pravila koja se odnose na sredstva neophodna za finansiranje budžeta EU, a to su sopstvena sredstva. Budžetska sredstva EU prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih (prihodi od carina),sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatu vrednost i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na osnovu bruto nacionalnog dohotka.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja