Одржана трибина „Србија и Европска унија – разговори о отвореним поглављима“

22/03/2019

Tрибина „Србија и Европска унија – разговори о отвореним поглављима“ одржана је у петак 22. марта у клубу „Трибина младих“ Културног центра Новог Сада. Аутор и предавач била је др Јелена Тодоровић Лазић.

Било је речи о седам преосталих отворених преговарачких поглавља која се односе на економију (економска и монетарна политика, предузетништво и индустријска политика, право привредних друштава), али и о поглављима попут финансијског надзора, интелектуалне својине или статистике.

У оквиру поглавља број 6 (право привредних друштава) разматрају се питања у вези са оснивањем и обављањем делатности привредних друштава у државама чланицама ЕУ, при чему су уређена правила о оснивању, регистрацији, обављању делатности, домаћем и прекограничном спајању и подели привредних друштава.

Основни циљ прописа ЕУ у области права интелектуалне својине (поглавље 7) је допринос стварању повољног амбијента за пословање на унутрашњем тржишту. Интелектуална својина подразумева ауторскo и сродна права, као и право индустријске својине.

– Ауторско и сродна права се стичу самим чином стварања ауторског или сродног дела (уметничког, научног или дела техничке природе) и њиховим изношењем или извођењем, а право индустријске својине односи се на заштиту изума патентом, заштиту производа и услуга жигом, заштиту спољног изгледа производа дизајном – објаснила је ауторка трибине.

Област економске и монетарне политике (поглавље 17), садржи правила којима се захтева независност централних банака у државама чланицама и забрањује директно финансирање јавног сектора од стране централних банака и привилеговани приступ јавног сектора финансијским институцијама.

Правне тековине ЕУ у области статистике (поглавље 18) се састоје од законодавства које има непосредну примену у државама чланицама, као што су уредбе Европског парламента и Савета и одлуке и уредбе Европске комисије. Европску статистику на државном нивоу израђују национални статистички заводи, а на нивоу ЕУ то чини Статистички завод Европске уније(Евростат).

У оквиру поглавља 20, индустријска политика ЕУ има за циљ да промовише стратегије које би повећале конкурентност, убрзале прилагођавање на структурне промене, подстицале стварање повољног пословног окружења широм ЕУ. Ова политика ЕУ подразумева и приватизацију и реструктурисање, а односи се на компаније, индустријске секторе и европску индустрију у целини.

Поглавље 32 (финансијски надзор) садржи четири главне области на које се односи политика: интерна финансијска контрола у јавном сектору, екстерна ревизија, заштита финансијских интереса ЕУ и заштита евра од фалсификовања.

Финансијске и буџетске одредбе (поглавље 33) обухватају правила која се односе на средства неопходна за финансирање буџета ЕУ, а то су сопствена средства. Буџетска средства ЕУ прикупљају се из три основне врсте прихода: традиционалних сопствених (приходи од царина),сопствених средстава по основу пореза на додату вредност и сопствених средстава из уплата држава чланица на основу бруто националног дохотка.

 

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања