Održana tribina „Srbija i Evropska unija – o čemu tačno pregovaramo?“

08/11/2018

Tribina „Srbija i Evropska unija – o čemu tačno pregovaramo?“ održana je u četvrtak, 8. novembra, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bila je dr Jelena Todorović Lazić.

Na početku tribine, Todorović Lazić kazala je da je neophodno kontinuirano informisati javnost o tome šta je predmet pregovora, a da u ovom trenutku izgleda da se Evropska unija više bavi sopstvenim problemima, odnosno krizama i pitanjem svog budućeg izgleda, nego proširenjem.

– Tema  pregovora o pristupanju Evropskoj uniji su uslovi pod kojima država-kandidat ulazi u članstvo. Država koja pristupa EU dužna je da pokaže drugim državama članicama da je sposobna ili da će do momenta stupanja u članstvo biti sposobna da u potpunosti ispunjava svoje obaveze članice – kazala je Todorović Lazić.

Najzahtevniji deo je ispunjavanje trećeg kriterijuma za članstvo, tj. usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima EU. Usklađivanjem, država-kandidat ispunjava i prvi i drugi kriterijum za članstvo. Kriterijumi su: demokratsko uređenje države, stabilnost institucija, vladavina prava, zaštita ljudskih i manjinskih prava i postojanje funkcionalne tržišne privrede sposobne da izdrži pritisak konkurencije na jedinstvenom tržištu EU.

Pregovori o pristupanju EU podrazumevaju da nova država članica treba da se prilagodi načinu funkcionisanja te međunarodne organizacije. Rezultat pregovora biće međunarodni ugovor koji će utvrditi uslove pod kojima Srbija pristupa EU. Taj ugovor se zove Ugovor o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

– Pregovori, dakle, daju odgovor na pitanja kada, kako i kojim finansijskim sredstvima će se Srbija prilagoditi pravnim tekovinama EU. Od nove države se očekuje da u toku pristupanja dokaže da je sposobna da primenjuje pravne tekovine EU na svojoj teritoriji od dana pristupanja, na isti način kao i stare države članice – objasnila je autorka tribine.

Budući da Srbija svoje zakonodavstvo usklađuje od 2004. godine, a da od 2008. godine ima višegodišnje planove usklađivanja koji obuhvataju sva poglavlja pregovora, domaće zakonodavstvo je već u dobroj meri usklađeno sa pravom EU.

Srbija, naime, već u ovom trenutku primenjuje pravo EU u pojedinim oblastima u obliku domaćeg zakonodavstva koje je prethodno usklađeno sa evropskim, poput intelektualne svojine (poglavlje 7), prava konkurencije (deo poglavlja 8), carinskih propisa (poglavlje 29) i spoljnotrgovinskog režima (deo poglavlja 30).

Evropski savet je 28. juna 2013. godine doneo odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom, najkasnije u januaru 2014. godine. Pregovori su zvanično počeli sazivanjem i održavanjem Međuvladine konferencije na kojoj su 21. januara 2014. godine razmenjeni pregovarački okviri dveju strana.

Pregovori sa Srbijom nose još jednu specifičnost, a ona se odnosi na pitanje praćenja procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Pitanja koja se tiču odnosa sa Prištinom neće biti raspravljana u okviru matičnog pregovaračkog poglavlja, već će biti prebačena u Poglavlje 35.

– Ipak, napredak u Poglavlju 35 uslovljavaće napredak u celokupnim pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji – zaključila je Todorović Lazić.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja