Održana tribina „Srbija i Evropska unija – hronologija jednog odnosa”

14/08/2018

Tribina „Srbija i Evropska unija – hronologija jednog odnosa” održana je u utorak 14. avgusta u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bila je dr Jelena Todorović Lazić.

Na početku tribine, Todorović Lazić je podsetila da je saradnja Srbije, kao tadašnje republike SFRJ, i EU uspostavljena još decembra 1967. godine. Usledilo je potpisivanje dva trgovinska sporazuma: 1970. i 1973. godine, kojima je SFRJ dobila status najvećeg povlašćenja i ušla u sistem opšte šeme preferencijala.

Novembra 2000. godine potpisan je „Okvirni sporazum EU sa Saveznom Republikom Jugoslavijom”, kojim je omogućena realizacija pomoći EU političkim i ekonomskim reformama, a   petooktobarske promene i učešće Srbije na samitu koji je novembra 2000. godine okupio šefove država i vlada država članica EU i Zapadnog Balkana u Zagrebu, označili su početak normalizacije odnosa između Srbije i EU i ulazak Srbije u proces evropskih integracija.

Konsultativna radna grupa (u periodu 2001-2003.) kao i sastanci Unapređenog stalnog dijaloga (u periodu 2003-2013.) između predstavnika SRJ/Srbije i EU omogućavali su EU da stekne uvid u napredak reformi u Srbiji.

– Evropska komisija je 2005. godine došla do zaključka da je Srbija spremna za početak pregovora o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Taj zaključak je Evropska komisija usvojila aprila 2005. godine, objavljivanjem Studije izvodljivosti početka pregovora o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – kazala je Todorović Lazić.

Međutim, u to vreme, nedefinisani odnosi između Srbije i Crne Gore, dugotrajan proces usaglašavanja i usvajanja Ustavne povelje državne zajednice SCG i Akcionog plana o harmonizaciji ekonomskih sistema Srbije i Crne Gore, kao i problem (ne)saradnje sa Tribunalom u Hagu, značajno su prolongirali početak pregovora za zaključenje SSP.

Kao prva praktična posledica dvostrukog koloseka, u Briselu je marta 2005. potpisan Sporazum o trgovini tekstilnim proizvodima između Srbije i Evropske zajednice. Zatim, oktobra 2005. Savet je usvojio mandat za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa SCG.

Naime, zbog „nepotpune saradnje” sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu, Evropska komisija je 3. maja 2006. otkazala sledeću rundu pregovora zakazanu za 11. maj 2006. godine. Ratifikacija sporazuma počela je tek juna 2010. godine. SSP je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, pošto ga je poslednja članica (Litvanija) ratifikovala. Potom je 1. septembra 2013. godine stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Republike Srbije EU.

    – Pored ciljeva svojstvenih svim sporazumima o pridruživanju, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju imaju još jednu bitnu, političku dimenziju, a to je stabilizacija regiona Zapadnog Balkana kao postkonfliktnog područja i jačanje regionalne saradnje – zaključila je autorka tribine.

 

 

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja