Održana tribina „Ruska nacionalna ideja 1914.”, autora Saše Markovića

30/05/2017

Tribina „Ruska nacionalna ideja 1914.” održana je u utorak 30. maja u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada, autora i predavača profesora doktora Saše Markovića, istoričara.
Tema ruske nacionalne ideje jeste tema sa velikim medijskim prizvukom, ali ipak nedovoljno istražena. To je priča u kojoj izostaje duboka nacionalna utemeljenost i koja je u prvom redu medijski veoma stereotipna. Svakako je duboko povezana sa onim što nastaje u 21. veku.

Suočena sa izazovima modernih ideja, ruska društvena misao, u kojoj je dominirao konzervativni karakter tragala je za modalitetom svog izraza. Pod uticajem libelarnih ideja, najpre su ruski mislioci negirali da postojeći ruski identitet može da opstane bez uticaja iz Zapadne Evrope.
Odgovor na ovu negaciju bilo je formiranje ideologije samodržavlja koja je bila zasnovana na tradiciji organske povezanosti i odanosti naroda caru i crkvi. Iz ovih osnova nastala su dva stanovišta ili učenja, jedan podržava zapadno-civilizacijske vrednosti, a drugi neguje autohtonu rusku misao. Podela na zapadnjake i slavenofile i njihove međusobne optužbe gurali su rusku društvenu misao u propast. Izlaz se nalazio u pokušaju pomirenja ovih različitih pogleda na svet.
Odatle je nastala ideja o Rusiji koja je demokratski orijentisana, ali i verna svom caru, hrišćanstvu i slovenskim narodima. Ova ideja uticala je na ruski nacionalni izraz.
Imperijalni sukob interesa velikih sila i egoizam nacionalizama, u ovom tumačenju eliminisan je ruskim mesijanstvom, odnosno, jedinim pravim putem koji vodi prema vrednostima koje je negovao Bogočovek – Isus Hrist.

Neposredno pred „Veliki ratˮ, ruska društvena ideja je nudila izlaz za sve nacionalističke probleme, a za glavnog krivca u jačanju antagonizama u svetskim odnosima je proglasila nemački nacionalizam i militarizam.
Sukob „krstaˮ i „mačaˮ, metaforični je izraz koji su ponudili ruski intelektualci, a koji se odnosio na sukob Rusije, koja je uzela u zaštitu i ostale Slovene protiv Nemačke, koja je bila predstavnik germanske ambicije o svetskoj prevlasti. Ovaj antagonizam je u potpunosti prevladao i Rusiju i Nemačku uključujući i njihove univerzitetske profesore koji su podržali interese svojih država.
Opterećena unutrašnjim protivurečnostima i neprihvatljivim ekonomskim i vojnim naporima, Rusija je bila dosledna definisanom nacionalnom izrazu i to sve do državne propasti i revolucionarnog sukoba.
„Rusija, a ni čovečanstvo, nikada neće dostići vreme velikog uspona stvaralaštva Dostojevskog i Tolstoja, a to je vreme ovog koncepta ruske nacionalne ideje u kojoj dominira hrišćanski univerzalizam i čovekoljublje na bazi Bogočoveka kao inspiracije i gde je i književnost uticala na nacionalnu ideju” , zaključio je Marković.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja