Održana tribina „Poglavlje 27 (politika zaštite životne sredine) – trenutno stanje, budući izazovi“

04/02/2020

Tribina „Poglavlje 27 (politika zaštite životne sredine) – trenutno stanje, budući izazovi“ održana je u utorak 4. februara u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bila je dr Jelena Todorović Lazić.

Autorka je tribinu započela podsećanjem da je Evropska komisija krajem februara 2019. poslala komentare na drugi nacrt pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 27.

– Naglašena je potreba da se uloži više truda u poboljšanje u sektorima kvaliteta vazduha, industrijskih emisija, klimatskih promena i drugih, ali najviše u upravljanju otpadom. Komisija smatra da bi Srbija trebalo da bude ambicioznija u ubrzanom ostvarivanju ciljeva vezanih za reciklažu komunalnog otpada – rekla je Todorović Lazić.

Na sednici Vlade Republike Srbije 21. januara 2020. godine usvojena je pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene) čime se stvaraju uslovi za otvaranje još jednog veoma važnog poglavlja u 2020. godini, u okviru procesa pristupanja EU.

– Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 dolazi u pravom momentu, u trenutku formulisanja Evropskog zelenog dogovora praćenog investicionim planom koji je predsednica EK Ursula fon der Lajen predstavila 14. januara u Strazburu. To je značajno, posebno imajući u vidu da je najavljen i poseban Zeleni dogovor za Zapadni Balkan – naglasila je Todorović Lazić.

Tokom ove godine Srbija bi trebalo naročito da poveća administrativne i finansijske kapacitete centralnih i lokalnih organa javne uprave, uključujući Agenciju za zaštitu životne sredine operacionalizacijom Zelenog fonda i adekvatnim obezbeđivanjem odgovarajućih sredstava za njega.

U oblasti kvaliteta vazduha naša zemlja je postigla dobar nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama EU. Monitoring kvaliteta vazduha blago je poboljšan, međutim, potrebno je znatno poboljšati mrežu za monitoring.

Kada je reč o upravljanju otpadom, postignut je dobar nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama EU. Sprovođenje je u ranoj fazi. Locirane su 164 deponije koje koriste opštinska javna komunalna preduzeća za odlaganje otpada. Divljih deponija je mnogo više – između 2000 i 4500 u zavisnosti od izvora. Često su uz obale reke, jezera, nastaju i šire se stihijski, i ozbiljno ugrožavaju životnu sredinu.

Nivo usklađenosti u oblasti kvaliteta vode je umeren. Počela je priprema Akcionog plana za sprovođenje strategije upravljanja vodama. Neprečišćene otpadne vode i dalje su glavni izvor zagađenja. Neophodna je bolja primena propisa o industrijskom zagađenju.

U oblasti klimatskih promena Srbija je postigla izvestan nivo pripremljenosti, ali je sprovođenje u veoma ranoj fazi. Kada je reč o politici zaštite životne sredine, ispaštamo zbog socijalističkog nasleđa intenzivne industrijalizacije.

Menjanje ekološke svesti građana Srbije jedan je od glavnih preduslova za uspešnu politiku zaštite životne sredine. Nedostatak ekološke svesti manifestuje se kako u broju divljih deponija u čemu Srbija prednjači u Evropi, tako i u nezainteresovanosti za učešće u procesu kreiranja ekoloških propisa u skladu sa procedurama koje ekološke direktive propisuju.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja