Održana tribina „Makijaveli i njegovo dobaˮ autora Lazara Slepčeva

30/05/2017

Tribina „Makijaveli i njegovo dobaˮ održana je u utorak, 30. maja u Klubu „Tribina mladihˮ Kulturnog centra Novog Sada, autora i predavača Lazara Slepčeva, političkog analitičara i filozofa.
Tema tribine „Makijaveli i njegovo dobaˮ tiče se prvenstveno političke filozofije, ali je predavač Lazar Slepčev tumačio i kroz duh epohe u kojoj je Makijaveli živeo i stvarao i iz koje nam je ostavio baštinu nečega što danas prepoznajemo kao savremen princip politike.

Renesansa je epoha koja je oslonjena na pokret humanizma, koji joj prethodi, ali se oni svakako prepliću na određene načine. To je epoha ljudskog bivstvovanja koju je obeležila živost duha iz raznih oblasti iz kojih crpimo bogate temelje modernosti kao i osnove građanske epohe. Renesansa nosi poziv na obnovu duhovnosti antike koja je ostavila ozbiljan istorijski trag, kao idealni period ljudskog bivstvovanja. Koliko god da se teži vraćanju antičkih vrednosti, za vreme renesanse, toliko se tokom nje okreće od sholastike.
Istorijski period kada zdrav razum stupa na scenu, kao i neverovatan nalet slobode, koji ni rigidnost Katoličke crkve nije mogla da suzbije.
Renesansa je ostavila dubok trag u domenu literature, nauke, likovne i muzičke umetnosti, geografskih otkrića, ekonomije, privrede i najzad same politike.
U politici se ističu, danas svima poznata imena, kao što su Tomazo Kampanela, Tomas Mor, Hugo Grocije i Nikolo Makijaveli.
Ovo je doba u kojem se javlja model mecenstva, danas poznatiji kao sponzorstvo. Umetnici bivaju pod okriljem bogatih pojedinaca društva i samim tim stvaraju bez egzistencijalnih grčeva slobodno ploveći morem stvaralaštva.
Zastupa se praktička filozofija – praksis, u kojoj Makijaveli ostavlja neizbrisiv istorijski trag. On je bio politički filozof koji sprovodi najozbiljnije i najradikalnije promene zasnivajući novi pojam politike. Makijavelijeva politika temelji se na realno postojećem. Autor je poznatih spisa kao što su Vladalac i Rasprava o prvoj dekadi Tita Livija.

Makijaveli odvaja politiku od morala, smatrajući da čovek ne mora biti moralno ispravan ako mu je politika dobra. Moderan političar mora posedovati bogat korpus znanja iz svih oblasti, pa tek onda i jednako dobro znanje iz politike.
„Nema sumnje da Makijaveli bez renesanse i renesansa bez Makijavelija ne bi išli jedno bez drugog, praktično moramo sve to posmatrati u jednom komadu, kao jednu celinu” , zaključio je Slepčev na kraju ovog predavanja.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja