Održana tribina „Globalizacija i velike ideologije“

04/07/2019

Tribina „Globalizacija i velike ideologije“ održana je u četvrtak 4. jula u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je prof. dr Ljubiša Despotović.

Autor je na početku predavanja napomenuo da se fenomenologija ideologije može objasniti kroz tri osnovna pojma  – dualizma, globalizacije i novog svetskog poretka kao  krajnjeg cilja. Taj novi svetski poredak ima za cilj da svet „utegne“ u skladu sa interesima vladajućih elita.

– Globalizam je reč koja označava ideologiju osvajanja sveta. To je ideologija koja je poslednjih nekoliko decenija u sebi integrisala dve bitne karakteristike. Jedna je da je to ideologija apsolutnog kapitalizma, a druga njena karakteristika je postmoderna faze imperijalizma – kazao je Despotović.

Aktuelni tokovi globalizacije postali su prozirniji onog trenutka kada je srušena bipolarna slika sveta. Na svetskoj pozornici pojavila se samo jedna globalna supersila – Amerika. Ona će naplatiti svoj imperijalni status posle Drugog  svetskog rata i držati ga do dana današnjeg prilično ubedljivo. Reč je o fazi totalitarne kontrole ljudskog življenja.

Sve sociološko-filozofske definicije globalizacije od tada su se mogle svesti samo na jednu suštinsku odrednicu da su SAD zahvaljujući poziciji imperijalne sile globalizacijske procese stavile u funkciju svojih dugoročnih i kratkoročnih geopolitičkih interesa. Suštinski to ne predstavlja ništa drugo do jednu obuhvatnu ideologiju potčinjavanja sveta.

U tom kontekstu i liberalna hegemonija pokazaće ne samo svoje skrivene planove nego i svoje skrivene mane, pa će se njena ukupna ideološka matrica i uloga pokazati kao antinomična i kao i svaka „roba pod greškom“ i pre ili kasnije postati nefunkcionalna.

Posledice su: drastično smanjenje broja zaposlenih, veliki deo stanovništva ostaje na ulici i društvo postaje „rizično društvo“.

Takvo društvo postalo je rizično ne samo u segmentu ekonomskog poslovanja nego i bezbednosti. To je društvo u kojem nam je sve osporeno, a demokratija je postala „fasadna demokratija“ i odvija se snažan proces tzv. dedemokratizacije.

Pouke iz tog planetarnog posrnuća liberalizma ne samo da nisu bile otrežnjujuće za ostatak sveta označenog kao meta, već ni za „jastrebove“ novog svetskog poretka koji bi ponovo da preuređuju globalnu zajednicu po meri sopstvenih interesa i vizija.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja