Održana tribina „Firer princip kao oblik lične vlasti“

30/01/2020

Tribina „Firer princip kao oblik lične vlasti“ održana je u četvrtak 30. januara u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Lazar Slepčev, politički analitičar i filozof.

Hitlerov oblik vlasti, smatra autor tribine, nije se slučajno pojavio baš kod Nemaca. Poznato je da je formiranje nemačke nacije teklo prilično dugo te da se period od dva i po veka, počevši od 1750. godine, dogodilo početno formiranjem i utemeljenjem nemačkog naroda kao posebne etničke nacionalne celine. Zatim je još nekoliko vekova trajalo osvajanje okolnih teritorija i pripajanje nemačkom političko-kulturološkom krugu.

Prvo od tri germanska carstva počelo je 1800. godine krunisanjem Karla Velikog i trajalo je do 1806. godine. Drugo je nastalo 1871. kada je pod vođstvom „gvozdenog kancelara“ Bizmarka stvorena moderna Nemačka, ustrojena na principima dobro birokratski organizovane države i zaokruživanjem nacionalnog i državotvornog identiteta. Trajalo je do 1918. godine. Treće germansko carstvo ili Treći rajh bio je neuspeli pokušaj fašističkog režima da uspostavi dominaciju u Evropi i šire u svetu.

Početkom 20. veka Nemačka je bila druga ekonomska sila sveta, ali ju je Prvi svetski rat doveo u poziciju velikog gubitnika, jer je bila prilično devastirana. Versajskim ugovorom stvorena je Vajmarska Nemačka, po modelu sila pobednica u Velikom ratu.

Vajmarska republika trajala je do 1933. godine, ali je sa sobom nosila ogromne traume zbog gubitka Velikog rata. Frustrirali su je i nameti sila pobednica i tu se stvorila klica potrebe za harizmatičnim vođom koji će tu posustalu naciju podići iz pepela i vratiti joj staru slavu. Već dvadesetih godina bio je prvi pokušaj da se Hitler kao deo nižeg srednjeg staleža proizvede u velikog vođu, ali je on posle prvih nemira proveo određeni broj godina u zatvoru.

Po izlasku na slobodu, njegova munjevita politička karijera počela je sa oreolom mučenika, a na tom političkom putu podržali su ga i predstavnici krupnog kapitala. Tada, u toj nemačkoj Nacionalno-socijalističkoj radničkoj partiji počinje stvaranje kulta vođe. Hitler 1. avgusta 1934. Godine, pored kancelarskih, preuzima i nadležnosti predsednika Hindenburga i sebi dodeljuje titulu vođe i kancelara Rajha.

Kao oblik lične vlasti, firer princip karakteriše vertikalna organizacija partije, nesistematičnost na relaciji vođa – partija, vođa – država, gde je samovolja vođe bila vrhovni zakon u Nemačkoj toga doba. Kao kancelar, Hitler je poslednju sednicu vlade održao 1938. godine još pre ulaska u ratne pohode. Od tada njegova vlast prepoznavala je samo uredbe bez prava na kritičko mišljenje i oponiranje.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja