Održana tribina „Društvena misao Laze Kostića“ autora doktora Saše Markovića

17/01/2017

Doktor Saša Marković održao je tribinu  ”Društvena misao Laze Kostića“ u ponedeljak 16. januara na „Tribini mladih“.

Doktor Marković predstavio je politički rad  Laze Kostića tokom druge polovine 19. i prve polovine 20. veka, bazirajući se na njegovom angažovanju u okviru Ujedinjene omladine srpske. Predstavio je pojam ideje nacionalnog romantizma kod Srba kao eha evropskog romantizma. Laza Kostić se zalagao za nacionalno učenje i oslobođenje dok je socijalno učenje smatrao drugostepenim.

Kostić je u političkom angažovanju, kao i u svom književnom stvaralaštvu, bio sklon avanturizmu duha i brzom delovanju, a ne panonskoj mirnoći, što takođe ističe i Isidora Sekulić izdvajajući ga tako iz stereotipne gomile intelektualne elite.

Marković ističe kako je Lazi zamerano individualno delanje ili težnje sa fokusom na ličnoj energiji a ne na zajedničkim nacionalnim intencijama na koje je i sam konstantno ukazivao.Kao poliglota i dobar poznavalac politike, prisustvuje i Berlinskom kongresu.

Poslednje decenije svog života Laza Kostić prelazi na sadržajniji izraz koji počiva na realnim situacijama, a ne na snovima i uobraziljama. Čist primer za to jeste njegova „Knjiga o Zmaju”. 1910. umire okrenut konzervativnoj politici i crkvi, ostavši jedinstveni predstavnik srpske nacionalne ideje.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja