Održana tribina „Birokratija i država“

13/06/2019

Predavanje „Birokratija i država“ održano je u četvrtak 13. juna u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Lazar Slepčev.

Pojam birokratija uglavnom se smatra sinonimom za državu, i obrnuto. Najčešće se taj pojam izgovara u pežorativnom smislu i sa mišlju da je reč o aparatu koji je spor, trom, neefikasan, potkupljiv, sklon korupciji,sam sebi dovoljan… Međutim, birokratija postoji bezmalo od kada i država, mada ne u obliku u kakvom je danas doživljavamo – rekao je predavač na početku tribine.

    Prvi moderni pojam birokratije čovečanstvo dobija sa rimskom imperijom i možemo reći da je današnji birokratski aparat utemeljen u vreme Rimskog carstva. Umodernom vremenu birokratski aparat prisutan je u državnim i paradržavnim institucijama i organizacijama.

I aktuelne međunarodne institucije, uključujući EU,UN i druge organizacije, baziraju se na jakoj i manje-više dobroj administraciji.

Kada govorimo o funkcijama birokratije,najvažnija je administrativna funkcija koja bi trebalo da bude najvitalniji deo birokratije u jednoj državi.Ona sprovodi pravo i politiku i po vertikali trebalo bi da bude vladin servis u zavisnosti od organizacije i ustrojstva same države – rekao je Slepčev navodeći primer SAD, gde postoji jak predsednički sistem te se može reći da postoji predsednička administracija.

Uloga birokratije je i davanje političkih saveta od strane iskusnih činovnika koji u svom poslu gospodare informacijama. Treća funkcija je artikulacija interesa.Pojam „duboke države“ koji se sve više danas koristisugeriše da dobro organizovana i umrežena birokratija ima moć da manipuliše državom i njenim interesima.

U poslednjih nekoliko decenija pojavio se koncept privatno-javnog partnerstva gde se sve veći broj poluga državne administracije prepušta raznim nevladinim organizacijama i institutima privatnog karaktera. Oni za državu pripremaju vitalne projekte i kao gotov proizvod ih plasiraju ministarstvima ili parlamentima.

Na kraju, može se reći da je birokratija loša stvarkoja ostavlja mnogo prostora za manipulaciju i zloupotrebu. Ipak, bez nje se ne može, jer nema države koja je bez birokratije uspela da funkcioniše – zaključio je Slepčev na kraju tribine.

       

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja