O komunističkoj ideologiji

13/04/2018

Tribina „O komunističkoj ideologiji” održana je u petak 13. aprila u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Lazar Slepčev, politički analitičar i filozof.

 Slepčev je na početku ukazao na to da se često mešaju pojmovi komunizma i socijalizma, što je posledica činjenice da je i sama politička teorija do kraja 19. veka upotrebljavala oba pojma za isti ideološki proces. Vododelnicu predstavlja pojava Karla Marksa, kada se formira razlika između onoga što prepoznajemo kao socijalizam ili socijaldemokratiju, i pojma komunizma.

Komunizam, rekao je zatim Slepčev, teoretski baštini opšta načela socijalizma kao što su jednakost i sloboda. Marks je svoje prethodnike okarakterisao kao socijalutopiste, predstavljajući sebe kao rodonačelnika novog istorijskog kursa na levom političkom polju.

– Zajedno sa Fridrihom Engelsom, Marks je razvio Teoriju naučnog socijalizma koju danas prepoznajemo kao marksizam – rekao je Slepčev.

Početkom 20. veka na tlu Rusije nikao je jedan novi poredak, a teror je bio jedini metod boljševika kojim se vlast uspostavljala. Posle Drugog svetskog rata, na sličan način u još nekim državama uspostavljan je isti sistem sličnim metodom  – fizički su uklanjani pojedinci i grupe koji su smatrani potencijalnom opasnošću za vraćanje na stari režim.

     Lenjin se nije puno oslanjao na radništvo i na klasnu svest, nego je bio mnogo praktičniji u odnosu na metode ranijih socijalističkih mislilaca – ustanovio je partiju boljševika nevelikog broja sa veoma jasnim ciljem za uspostavljanje vlasti po svaku cenu.

     Slepčev je zatim rekao da su na „krilima” Crvene armije i kod nas došli oni koji su pokušali da menjaju svet iz korena. Autor je dodao da je to tema koja zaslužuje da se s njom suočimo na pravi način, ali da proces istinskog suočavanja još nije ni počeo.

     Slepčev je komunizam kod nas okarakterisao kao nedvosmislenu antisrpsku tvorevinu, navodeći da to potvrđuju i zaključci Komunističke partije na Četvrtom kongresu u Drezdenu.

U tim zaključcima se govori koliko je ta ideologija bila u funkciji rušenja najpre Kraljevine Jugoslavije, a kasnije i duhovne i materijalne devastacije srpskog naroda. U razgovor na ovu temu na kraju predavanja uključila se i publika.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja