Između posla i porodice- izazov moderne žene

05/06/2014

 

U Kulturnom centru Novog Sada, u klubu “Tribina mladih”, održana je prva tribina ciklusa “Iz ženskog ugla” pod nazivom “Između posla i porodice – izazov moderne žene”. O izazovima i problemima sa kojima se moderna žena nosi, balansirajući između porodice i posla, govorile su naučnica Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, dr Ana Stolić i profesorka Pravnog fakulteta, Dragana Ćorić.

Veliki i konstantni izazovi koji se postavljaju pred modernu ženu, donose i probleme sa kojima ona mora da se izbori. Govoreći o njima, dr Ana Stolić, predstavila je istorijski koren, promene kroz koje su prolazili, ali i razloge zbog čega su neki od problema i dalje prisutni.

“Imamo zakone i Ustav, koji ne diskriminišu položaj žena, a sve što se dešava na polju diskriminacije, radi se ispod tih akata. Ekonomska situacija u zemlji je uticala da jedan deo žena svojevoljno prihvati patrijarhalne obrasce i prepusti se njima, što se može videti u kulturnom kontekstu i u medijskoj sceni koji promovišu takve vrednosti. Svedoci smo retradicionalizacije koja se dešava u našem društvu. S druge strane, imamo modernu ženu koja je stalno pred velikim izazovima i u raskoraku između porodice i svog posla, i ona se susreće sa velikim životnim problemima i stresom. – rekla je Ana Stolić.

Život savremene žene u velikoj meri promenio se i zbog njenog aktivnog doprinosa u društvu za čiji se status i borila. Ovaj status, takođe je došao iz savremenog života. Prema rečima profesorke Dragane Ćorić, žena danas ima veći broj uloga nego pre, zato su i izazovi koji su pred njom postal veći.

“Žene su danas dobile pravo i obavezu da budu uključene u rekonstrukciju društva. To pravo donelo im je više uloga i mogućnosti da budu zaposlene i da aktivno učestvuju u javnim sektorima. Ipak, i danas postoje komentari da se kod uspešne žene prvo gleda njen fizički izgled pa tek onda njeni kvaliteti, što opet govori da se dosta toga nije promenulo u našem sistemu.” – rekla je Dragana Ćorić.

Iako su žene danas dobile mogućnost da utiču na rekonstrukciju u javnom sektoru, istraživanja pokazuju da im se ipak biraju radna mesta na kojima će biti u većini. Na primer, na poziciji učiteljice i nastavnice veći je broj žena u odnosu na muškarce, dok na višim obrazovnim pozicijama kao što su fakulteti, dominiraju muškaraci. Ista situacija vlada i u drugim poslovnim sferama. Iako se u savremenom društvu školuje više žena nego muškaraca, na višim i znatno bitnijim pozicijama ipak je veći procenat muškaraca. Da je emancipacija žena bitna stavka, složile su se obe sagovornice, dodavši da tu emancipovanost treba početi još kod dece.

   

 

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja