En Benkroft – „Ka uspehu, korak po korak” i Pol Diorio – „Kreator, a ne žrtva“

11/09/2014

 

 

Biznisnova centar za proaktivno poslovanje i Kulturni centar Novog Sada sa zadovoljstvom vas pozivaju na predavanja:

En Benkroft – Ka uspehu, korak po korak

Pol Diorio – Kreator, a ne žrtva

22. septembar 2014. od 18 do 20 časova, Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta 5,

En Benkroft (Ann Bancroft)

Trenerica životnih veština, 25 godina profesionalno pomaže ljudima po celom svetu. Kroziskustvo u radu sa decom, starima i vođenju sopstvenog biznisa osmislila je program kroz koji ljudima pomaže da razviju svoje potencijale. Njen sistem rada zasnovan je na principu upotrebe ih za dalji napredak u životu.

Ka uspehu korak po korak – predavanje se zasniva na prinicpima lajf-koučinga (life coaching) ili treninga životnih veština. Predavanje sadrži i praktične vežbe koje će učesnicima/ama omogućiti da razmotre sopstvene stavove, obrasce razmišljanja, životne prioritete i ciljeve. Nakon toga će primeniti metod koji En Benkroft koristi u radu sa svojim klijentima „životni ciklus“ i proći korake od kreiranja ideje do realizacije i ostvarenja svojih ciljeva, potencijalne prepreke na tom putu i načine razmišljanja i delovanja  koji  im  mogu  pomoći.

Pol Diorio (Paul Diorio)

Psihoterapeut sa usmerenjem u transakcionoj analizi i 15 godina iskustva u oblasti savetovanja grupa i pojedinaca. Pol je član MBACP (British Association for Counselling and Psychotherapy), ITA (Institute of Transactional Analysis) i EATA (European Association for Transactional Analysis).

Kreator nasuprot žrtve  – predavanje se zasnova na teoriji osnažujuće dinamike TED (The Empowerment Dynamic) autora Dejvida Vomeldorfa (David Emerald Womeldorff) koja nudi rešenje za Karpmanov dramski trougao. Umesto uloge žrtve možemo postati kreatori. Kreator je neko ko posvećuje vreme tome da razmišlja šta je to što on/ona želi – šta je njegov/njen dugoročni cilj ili vizija. Kreatori su orijentisani na rezultatea ne na problem. Problemi će se uvek javiti, ali možemo ih doživeti drugačije. Problem je soba ili situacija koja primorava kreatora da razjasni svoj cilj. Oni nas podstiču da se izjasnimo o tome šta je to. Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu na imejl adresu: [email protected] – do petka 19.09. 2014. Obrazac za prijavu možete naći u prilogu ili ga zatražiti putem navedene adrese. Predavanja su na engleskom jeziku uz obezbeđen prevod.

 Predavanja su jedna od aktivnosti u okviru projekta „Osnaživanje mladih za proaktivan pristup zapošljavanju i samozapošljavanju“, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu, Grada Novog Sada. Učesnici/e predavanja će imati priliku da učestvuju i na ostalim aktivnostima koje će im biti predstavljene.

Radujemo se vašem prisustvu!

Više informacija: [email protected] ;  

www.biznisnova.com www.facebook.com/UdruzenjeBiznisnova      

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja