Ciklus PAVILJON MUZIKE – Koncert povodom 30 godina umetničkog rada violistkinje Dušice Polovine

21/11/2016

Ciklus: PAVILJON MUZIKE

Sreda, 23.novembar u 20 sati

Svečana sala Gradske kuće 

Povodom 30 godina umetničkog rada violistkinje Dušice Polovine

KONCERT

DUŠICA POLOVINA, viola

KATARINA RADOJIČIĆ FIREVSKA, klavir

Gost:

DEJAN MLAĐENOVIĆ, viola

PROGRAM:

Đ. Freskobaldi: Tokata za violu i klavir

D. Bortnjanski: Sonatni Alegro za violu i klavir

P. Hindemit: Sonata za violu solo, op. 25 br. 1

R. Šuman: Adađo i Alegro za violu i klavir, op. 70

G. Fore: Posle sna za violu i klavir

S. F. Cincadze: Gruzijski ples za violu i klavir

B. Bartok: Sedam kratkih dueta za dve viole

Đ. Enesko: Koncertni komad za violu i klavir

Dušica Polovina, viola

Njen umetničko – pedagoški razvoj odvijao se na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, od   1994.   godine,   prvo   u   svojstvu   asistenta   u   klasi   profesora   Lasla   Horvata, potom   u   svojstvu   docenta   i   vanrednog   profesora,   a   trenutno   i   redovnog profesora.   Posle  završenih osnovnih studija viole  na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Lasla Horvata, Dušica Polovina nastavila je svoje usavršavanje   na   magistarskim   i   doktorskim   umetničkim   studijama,   na Fakultetu   muzičke   umetnosti   u   Beogradu,   prvo   u   klasi   profesora   Petra Ivanovića, a zatim pod mentorstvom profesora Dejana Mlađenovića. Uporedo se usavršavala   na   majstorskim   kursevima,   što   je   dovelo   do   redovne   kocertne aktivnosti   na   solističkom   planu.   Solističke   koncerte   Dušica   Polovina   je održala   u   Novom   Sadu,   Beogradu,   Somboru,   Subotici,   Zrenjaninu,   Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Šapcu, Bačkoj Topoli, Novom Kneževcu, Kotoru i Herceg Novom, radeći na afirmaciji viole kao solističkog instrumenta. Snimci sa održanih koncerata sačuvani su na  dva promotivna kompakt diska u izdanju Radio Novog Sada.Svestrana   orijentacija   Dušice   Polovine   ogleda   se   u   usmerenosti   na   kamernu muziku i   orkestarsko sviranje. Preko dvadeset godina  Dušica Polovina  bila je vođa deonice viola u kamernim, operskim i simfonijskim orkestrima. Saradnja saznačajnim   brojem   eminentnih   solista   i   dirigenata,   kako   domaćih   tako   iinostranih,   formirala   ju   je   u   vrsnog   orkestarskog   muzičara.   U   tom   svojstvuučestvovala je na sledećim festivalima: NOMUS, BEMUS, Ohridsko leto, Budva-grad teatar, Majske večeri i Kotor Art.  Usvojstvu   člana   kamernog   ansambla   Dušica   Polovina   ostvarila   je   gostovanja   u Holandiji, Austriji, Francuskoj i Italiji. U periodu od 1999. godine do 2013. godine u klasi Dušice Polovine osnovne studije viole završila su dvadesetdva (22) studenta, a magistarske  studije tris tudenta.   Njihovo   delovanje   zapaženo   je   u   vodećim   kamernim,   operskim   isimfoniskim orkestrima kao i u muzičkim školama u Srbiji.Značajan doprinos široj društvenoj zajednci, Dušica Polovina, dala je i učešćemu radu NUN-veća Akademije umetnosti, kao šef Katedre za gudačke instrumentetokom u dva mandata.

Katarina Radojičić Firevski,klavir
Rođena je u Beogradu. Osnovno muzičko obrazovanje stekla je u SMŠ “Davorin Jenko”. Srednje muzičko obrazovanje stekla je u SMŠ “Stanković”. Diplomirala je na odseku za klavir na FMU u Beogradu, u klasi profesorke Mirjane Vukdragović. Naklonost ka kamernom muziciranju pokazala je još u toku školovanja, tako da se po završetku studija posvetila ovoj vrsti muzičke umetnosti. Po završeku studija zapošljava se kao klavirski saradnik u Školi za muzičke talente u Ćupriji, gde je imala priliku da razvije ljubav prema radu sa talentovanom decom. Izuzetno veliki repertoar stekla je svirajući i nastupajući na mnogobrojnim koncertima sa našim poznatim solistima, kolegama profesorima i studentima. Od 1999. godine radi kao viši umetnički saradnik na katedri za gudače na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

Dejan Mlađenović, viola
Završio Srednju muzičku školu “Josip Slavenski”  u klasi prof. Mirjane Ristić, a diplomirao je 1985. i magistrirao 1988. studije viole na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, sa najvišom ocenom, u klasi prof. Petra Ivanovića. Na Conservatorie National Superier de Musique u Parizu magistrirao je violu u klasi prof. Žerara Kosea (1990), a stekao je i zvanje magistra kamerne muzike (1991.) u klasi prof. Žana Mujera. Tri i po godine je stipendista francuske vlade.
Dejan Mlađenović je održao više od 150 koncerata sa mnogim značajnim kamernim ansamblima, gudačkim i simfonijskim orkestrima, kao i resitala sa poznatim pijanistima na svim značajnim festivalima širom Srbije, kao i u Franscuskoj, Španiji, Norveškoj, Grčkoj, Italiji, Makedoniji, Rumuniji, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji (London –  Vigmore Hall, Oxford), Danskoj, i Sjedinjenim američkim državama (John Braun University; Pittsburg State University).
Dejan Mlađenović je redovni profesor viole na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, a bio je i docent Gudačke katedre na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dejan Mlađenović je najbolji srpski violista sa velikim ugledom u svetu.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja