Циклус ПАВИЉОН МУЗИКЕ – Концерт поводом 30 година уметничког рада виолисткиње Душице Половине

21/11/2016

Циклус: ПАВИЉОН МУЗИКЕ

Среда, 23.новембар у 20 сати

Свечана сала Градске куће 

Поводом 30 година уметничког рада виолисткиње Душице Половине

КОНЦЕРТ

ДУШИЦА ПОЛОВИНА, виола

КАТАРИНА РАДОЈИЧИЋ ФИРЕВСКА, клавир

Гост:

ДЕЈАН МЛАЂЕНОВИЋ, виола

ПРОГРАМ:

Ђ. Фрескобалди: Токата за виолу и клавир

Д. Бортњански: Сонатни Алегро за виолу и клавир

П. Хиндемит: Соната за виолу соло, оп. 25 бр. 1

Р. Шуман: Адађо и Алегро за виолу и клавир, оп. 70

Г. Форе: После сна за виолу и клавир

С. Ф. Цинцадзе: Грузијски плес за виолу и клавир

Б. Барток: Седам кратких дуета за две виоле

Ђ. Енеско: Концертни комад за виолу и клавир

Душица Половина, виола

Њен уметничко – педагошки развој одвијао се на Академији уметности у Новом Саду, од   1994.   године,   прво   у   својству   асистента   у   класи   професора   Ласла   Хорвата, потом   у   својству   доцента   и   ванредног   професора,   а   тренутно   и   редовног професора.   После  завршених основних студија виоле  на Академији уметности у Новом Саду, у класи професора Ласла Хорвата, Душица Половина наставила је своје усавршавање   на   магистарским   и   докторским   уметничким   студијама,   на Факултету   музичке   уметности   у   Београду,   прво   у   класи   професора   Петра Ивановића, а затим под менторством професора Дејана Млађеновића. Упоредо се усавршавала   на   мајсторским   курсевима,   што   је   довело   до   редовне   коцертне активности   на   солистичком   плану.   Солистичке   концерте   Душица   Половина   је одржала   у   Новом   Саду,   Београду,   Сомбору,   Суботици,   Зрењанину,   Сремској Митровици, Ваљеву, Шапцу, Бачкој Тополи, Новом Кнежевцу, Котору и Херцег Новом, радећи на афирмацији виоле као солистичког инструмента. Снимци са одржаних концерата сачувани су на  два промотивна компакт диска у издању Радио Новог Сада.Свестрана   оријентација   Душице   Половине   огледа   се   у   усмерености   на   камерну музику и   оркестарско свирање. Преко двадесет година  Душица Половина  била је вођа деонице виола у камерним, оперским и симфонијским оркестрима. Сарадња сазначајним   бројем   еминентних   солиста   и   диригената,   како   домаћих   тако   ииностраних,   формирала   ју   је   у   врсног   оркестарског   музичара.   У   том   својствуучествовала је на следећим фестивалима: НОМУС, БЕМУС, Охридско лето, Будва-град театар, Мајске вечери и Котор Арт.  Усвојству   члана   камерног   ансамбла   Душица   Половина   остварила   је   гостовања   у Холандији, Аустрији, Француској и Италији. У периоду од 1999. године до 2013. године у класи Душице Половине основне студије виоле завршила су двадесетдва (22) студента, а магистарске  студије трис тудента.   Њихово   деловање   запажено   је   у   водећим   камерним,   оперским   исимфониским оркестрима као и у музичким школама у Србији.Значајан допринос широј друштвеној заједнци, Душица Половина, дала је и учешћему раду НУН-већа Академије уметности, као шеф Катедре за гудачке инструментетоком у два мандата.

Катарина Радојичић Фиревски,клавир
Рођена је у Београду. Основно музичко образовање стекла је у СМШ „Даворин Јенко“. Средње музичко образовање стекла је у СМШ „Станковић“. Дипломирала је на одсеку за клавир на ФМУ у Београду, у класи професорке Мирјане Вукдраговић. Наклоност ка камерном музицирању показала је још у току школовања, тако да се по завршетку студија посветила овој врсти музичке уметности. По завршеку студија запошљава се као клавирски сарадник у Школи за музичке таленте у Ћуприји, где је имала прилику да развије љубав према раду са талентованом децом. Изузетно велики репертоар стекла је свирајући и наступајући на многобројним концертима са нашим познатим солистима, колегама професорима и студентима. Од 1999. године ради као виши уметнички сарадник на катедри за гудаче на Факултету музичке уметности у Београду.

Дејан Млађеновић, виола
Завршио Средњу музичку школу „Јосип Славенски“  у класи проф. Мирјане Ристић, а дипломирао је 1985. и магистрирао 1988. студије виоле на Факултету музичке уметности у Београду, са највишом оценом, у класи проф. Петра Ивановића. На Conservatorie National Superier de Musique у Паризу магистрирао је виолу у класи проф. Жерара Косеа (1990), а стекао је и звање магистра камерне музике (1991.) у класи проф. Жана Мујера. Три и по године је стипендиста француске владе.
Дејан Млађеновић је одржао више од 150 концерата са многим значајним камерним ансамблима, гудачким и симфонијским оркестрима, као и реситала са познатим пијанистима на свим значајним фестивалима широм Србије, као и у Франсцуској, Шпанији, Норвешкој, Грчкој, Италији, Македонији, Румунији, Швајцарској, Великој Британији (Лондон –  Vigmore Hall, Оxфорд), Данској, и Сједињеним америчким државама (John Braun University; Pittsburg State University).
Дејан Млађеновић је редовни професор виоле на Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду, а био је и доцент Гудачке катедре на Академији уметности у Новом Саду. Дејан Млађеновић је најбољи српски виолиста са великим угледом у свету.

 

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања